Związek Solidarność portów w Gdyni i Gdańsku dołączyły dzisiaj do prowadzonej już w Szczecinie i Świnoujściu akcji protestacyjnej przeciwko 23 proc. stawce VAT na usługi świadczone przez porty. Związkowcy chcą, by VAT na usługi portowe nadal był zerowy, podobnie jak w innych krajach europejskich.

W portach w Szczecinie i Świnoujściu w ramach protestu codziennie (od wtorku 15 lutego) w południe na minutę uruchamiane są syreny: portowe i na cumujących tam statkach. Akcja zorganizowana przez związkowców potrwa 23 dni. Dzisiaj do protestu dołączył port Gdynia, a w poniedziałek do akcji dołączy się port gdański. W obu tych miastach protest będzie przebiegał podobnie jak w Szczecinie i Świnoujściu.

Przewodniczący komisji międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Portu Gdynia Kazimierz Waldowski, zaapelował do trójmiejskich samorządów oraz firm, by także one włączyły się do akcji. Wprowadzenie podatku VAT na usługi portowe podwyższa koszty i może doprowadzić do zamykania zakładów pracy, a co za tym idzie, powiększania i tak dużego już bezrobocia. Stracą na tym samorządy oraz lokalna gospodarka, bo ewentualny upadek portowych firm pociągnie za sobą kryzys w powiązanych z nimi zakładach - powiedział Waldowski.

Według ostatniej interpretacji przepisów podatkowych z 2010 r., zerową stawką są objęte tylko usługi świadczone na rzecz armatora morskiego. W innych krajach stawka zerowa obowiązuje też na transport, załadunek towarów, magazynowanie, sortowanie, czy kontrolę jakości w obrębie portów morskich. W myśl obecnych polskich przepisów usługi te świadczone są nie na rzecz armatora, tylko na rzecz ładunków i nie są zwolnione z VAT.

W poniedziałek za zerową stawką VAT na usługi portowe opowiedział się wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. W jego opinii, obecna 23-proc. stawka obniża konkurencyjność polskich portów. Z inicjatywy wicepremiera PSL zgłosiło stosowną poprawkę do obecnie nowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt jest po drugim czytaniu w Sejmie i został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. Poprawkę do nowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającą zerową stawkę VAT, zgłosiło także PiS.