MEN chce zlikwidować Centralną Komisję Egzaminacyjną, a jej zadania przekazać nowej placówce - Krajowemu Ośrodkowi Egzaminów i Ewaluacji, który przejąłby także część zadań obecnych kuratoriów oświaty, m.in. nadzór pedagogiczny nad szkołami. Ośrodek będzie - tak jak dotąd CKE - przygotowywać i przeprowadzać egzaminy zewnętrzne.

Jednocześnie nowemu Ośrodkowi podlegać ma około połowa obecnych merytorycznych pracowników kuratoriów oświaty.

Bezpośrednio pod Krajowy Ośrodek Egzaminów i Ewaluacji podlegać mają Regionalne Ośrodki Jakości Edukacji, tworzące ogólnokrajową sieć. Regionalne Ośrodki mają powstać na bazie dotychczasowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Minister edukacji Katarzyna Hall poinformowała, że przekazała takie propozycje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji gdzie trwają prace nad założeniami ustawy reformującej administrację publiczną.

Minister edukacji zaznaczyła, że przeniesienie części pracowników kuratoriów i ich zadań do nowej placówki nie oznacza całkowitej likwidacji kuratoriów oświaty.