Zwłaszcza studenta w Toruniu. Trzeba też koniecznie zaznaczyć - studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Władze tej szacownej uczelni zauważyły zmiany jakim podlegają międzyldzkie relacje i postanowiły zezwolić na pomieszkiwanie w akademikach par (to znaczy takich gdzie on jest ONYM a ona ONĄ) w jednym pokoju!

Oczywiście pary te nie muszą legitymować się konkordatowym bądź świeckim dokumentem o zawarciu formalnego związku.

Mówi Prorektor ds. Studenckich prof. Leszek Kuk

O tempora, o mores.