Pierwsze w Łódzkiem urządzenie do szybkiego wykrywania sepsy ma wojewódzkie pogotowie w Łodzi. Specjalne testy-skanery będą na wyposażeniu 13 karetek typu „R”.

Działanie wyjaśnia - Agnieszce Wyderce - dyrektor wojewódzkiego pogotowia - Bogusław Tyka.

W Polsce, takie same testy, wykorzystują warszawskie kliniki; w Niemczech stosuje je ponad 400 placówek medycznych.