W Biurze Ochrony Rządu ma powstać specjalna, elitarna jednostka, która ma się zajmować między innymi ochroną polskich placówek zagranicznych.