Sparaliżowane dworce kolejowe w Katowicach. Policja szukała tam bomby. Alarm okazał się fałszywy. Pociągi nie kursowały ponad dwie godziny. Na dworcu głównym wszyscy pasażerowie czekali na zewnątrz.

Marcin Buczek rozmawia z pasażerami