Ujawniono ekspertyzę biegłych, którzy analizowali ślady w domu Blidów. Zdaniem prokuratury to jedna z najważniejszych opinii w śledztwie dotyczącym śmierci byłej posłanki. Pełnomocnik Blidów jest innego zdania.

Prokuraura nie wyklucza, że potrzebne będzie sporządzenie psychologicznego portretu Barbary Blidy.

Marcin Buczek o ujawnionej ekspertyzie