Ulga prorodzinna dla wielodzietnych rodzin oraz dodatek rodzinny dla rolników, a także świadczenie dla rezygnującego z pracy rodzica z co najmniej trójką dzieci. Takich zmian chce Akcja Wyborcza Solidarność. Trzy oddzielne projekty zmian posłowie AWS-u przedstawili wczoraj w Sejmie. Ulga i dodatek ten obejmowałby wszystkie rodziny, bez względu na poziom ich dochodów

Jedna z poselskich propozycji przewiduje, że do świadczeń wychowawczych, uprawnione byłyby nie tylko rodziny wielodzietne, ale i te z dzieckiem niepełnosprawnym, a także rolnicy, których dochód z gospodarstwa rolnego nie przekracza 20 tysięcy złotych rocznie. Taka pomoc to skandal - mówi Jolanta Banach z SLD. Jej zdaniem, przy obecnym stanie budżetu, jest to w ogóle nie do pomyślenia: "Ktoś by się znalazł z pierwszych stron gazet, kto ma trójkę dzieci. Jeśli by się zajął ich wychowaniem, albo robi to dotychczas tylko nie otrzymuje za to pieniędzy, to jeszcze w podarunku od państwa otrzyma 853 złote miesięcznie" - twierdzi posłanka. Jolanta Banach uważa, że są to w ogóle skandaliczne propozycję w sytuacji, kiedy nie wspieramy tej największej biedy. Innego zdania jest Antoni Szymański, szef Sejmowej Komisji Rodziny. Według niego, pomoc państwa doceniłaby pracę wychowawczą w domu. Chodzi o stworzenie realnej możliwości wyboru: praca zawodowa czy dom. Docenienie pracy wychowawczej, co będzie miało różnorodne skutki łącznie ze skutkami na rynku pracy. Jeśli te rozwiązania zostaną przyjęte zwolnione zostaną miejsca pracy - twierdzi poseł.

Według obliczeń projektodawców, z ustawy skorzystałoby około 370 tysięcy rodzin a to kosztowałoby budżet 2 miliardy 200 milionów złotych. Tymczasem według obliczeń rządu sama wypłata świadczeń dla rodzica co najmniej trójki dzieci, rezygnującego z pracy wniosłaby około 5 miliardów złotych. Gdyby budżet miał opłacać także składki emerytalne, chorobowe, należałoby dodać do tej kwoty jeszcze 1 miliard 600 milionów złotych. Jednym słowem rząd temu projektowi się sprzeciwia. SLD wniósł o odrzucenie wszystkich trzech projektów, pozostałe kluby opowiedziały się za pracą nad nimi w komisjach.

Foto RMF FM

08:30