1000 osób pikietowało w centrum Bydgoszczy. "Bydgoszcz kochamy, ale ziemi nie oddamy!" skandowali przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Mieszkańcy gminy Białe Błota nie chcą oddać miastu 650 hektarów swojej ziemi. Prezydent grunty zamierza przeznaczyć na rozbudowę lotniska i pod budowę obwodnicy. Dziś mieszkańcy gminy złożyli protest do wojewody.

Wojewoda wniosek przyjął. Po zaopiniowaniu przekaże go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.