"To nie żołnierze się zdekonspirowali, zdekonspirowała ich "Gazeta Wyborcza". Tak były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Antoni Macierewicz komentuje dzisiejszy artykuł w gazecie. "Wyborcza" poinformowała, że na portalu Nasza-klasa swoje zdjęcia i nazwiska zamieścili oficerowie SKW służący w Afganistanie.

Antoni Macierewicz nie uważa, aby robienie sobie zdjęć przez żołnierzy było naganne, pytał go o to Marek Smółka

Marek Smółka rozmawiał z Antonim Macierewiczem

Janusz Zemke mówi, że oficerowie SKW, którzy fotografują się, a później publikują te zdjęcia, nie nadają się do służby