Już ponad 300 flag sprzedali łódzcy harcerze. To ich sposób na zachęcenie mieszkańców miasta do wywieszenia w sobotę flagi. Najczęściej proporzec kupują rodzice dla swoich dzieci, ale też przychodzą osoby starsze.

Rozmawiałam z harcerzami i ich hufcowym - Piotrem Czaińskim

Posłuchaj, co oznaczają barwy naszej flagi

A jutro druhów z flagami będzie można spotkać od godziny 10-tej m.in. przed Katedrą i wejściem do ZOO.

Poniżej zobacz, jak akcja wyglądała w piątek: