14 tysięcy skarg przyjęła w ubiegłym roku Inspekcja Handlowa. Najwięcej kłopotów jest z reklamacją butów, sprzętu elektronicznego i żywności. Jak poskarżyć się, gdy nie jesteśmy zadowoleni z towaru - sprawdzała nasza reporterka - Agnieszka Wyderka.

Żadna z odwiedzonych przez nas placówek nie miała książki skarg i zażaleń, ale też przepisy nie nakładają takiego obowiązku na handlowców. Książka byłby tylko ukłonem w stronę klientów.