Większość ekonomistów uważa, że rząd w najbliższym czasie nie wyznaczy daty wejścia Polski do strefy euro. Jutro minister finansów spotyka się z Radą Polityki Pieniężnej w celu porozmawiania na temat wejścia Polski do unii walutowej.

Daniel Matolicz tłumaczy, dlaczego tak trudno wyznaczyć jedną, konkretną zastąpienia złotówki euro