Komplet widzów na meczu Polska-Czechy w Chorzowie. Przyjechali z całego kraju. Niektórzy wybrali się całymi rodzinami. Razem jest ich prawie 45 tysięcy. Około tsyiąc kibiców przejechało z Czech.