TIR utknął pod wiaduktem na ulicy Granicznej w Katowicach. Blokuje przejazd w kierunku ulicy Warszawskiej w centrum miasta. Omijajcie to miejsce.