Skończył się sezon - skończył się okres wzmożonej aktywności ratowników. Oczywiście osoby służące w Mazurskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym są wciąż na posterunku, ale mają teraz znacznie mniej pracy, niż latem. Jednak ten okres względnego spokoju skończy się, gdy tylko nadejdą mrozy.

Posłuchaj rozmowy z Mariuszem Raubo, dyspozytorem Mazurskiego WOPR.