Pierwszy dzień matur za nami. W Lublinie, jak się okazuje, wielu abiturientów było zaskoczonych doborem lektur w wersji podstawowej, a w rozszerzonej - ich brakiem.

Tuż po maturze - abiturienci z V LO w Lublinie.