Hałda fosfogipsów w Wiślince pod Gdańskiem miała mniej truć, ale nic z tego. Właścicielowi składowiska, Gdańskich Zakładów Fosforowych, nie udało się uruchomić na czas systemu odprowadzania skażonych wód ściekowych z hałdy. Fosfogipsowe ścieki spływają wprost do Martwej Wisły.

Rzecznik zakładów, opóźnienie tłumaczy niesprzyjająca pogodą. Mieszkańcy okolic hałdy wciąż czekają na kompleksowe badania, które wyjaśnią, czy i w jakim stopniu składowisko jest dla nich szkodliwe