Ponad pół tysiąca dzieci w Łodzi czeka na rodziny zastępcze, a tylko 3, nowe rodziny zgłosiły chęć takiej pomocy. W mieście są zaledwie 42 zawodowe rodziny zastępcze. Organizacje społeczne biją na alarm, bo już jest drugie pokolenie dzieci, które wychowały się w rodzinach patologicznych.

Rozmawiam na ten temat z Aleksandrem Kartasińskim z fundacji „Happy Kids”

I spojrzenie oczami urzędnika.

Małgorzata Waśkowska - MOPS w Łodzi

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje potrzebne, żeby zostać rodzicem zastępczym.

Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD - Małgorzata Stańczak-Kuraś

A jakie znaczenie dla dziecka ma przebywanie w rodzinie, a nie w placówce opiekuńczo-wychowawczej?

Posłuchaj, co mówi Halina Jóźwiak, która prowadzi rodzinny dom dziecka

W rodzinach zastępczych przebywa obecnie prawie 1400 dzieci, ale tylko nieco ponad 220 dzieci wychowuje się w rodzinach niespokrewnionych lub zawodowych. Gdyby nie rodziny zastępcze, musiałyby powstać cztery dodatkowe domy dziecka. W Łodzi są: 24 rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego, 13 rodzin zawodowych wielodzietnych oraz 5 specjalistycznych.

Nie będę komentować, nie przemówią liczby…