Pokaż Bezpieczny Powrót 2012 na większej mapie

Zmiany w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy od 31.10 do 2.11:

Do obsługi całodziennych kolejności na linii nr 62 skierowane zostaną autobusy przegubowe.

W godzinach ok. 9-17 wzmocniona zostanie obsługa linii autobusowej nr 80. Na trasie Rondo Inowrocławskie - Dworzec PKP będą kursowały dodatkowe autobusy zwiększające częstotliwość kursów do ok. 15 minut.
W godzinach ok. 9-17 wzmocniona zostanie obsługa linii autobusowej "Za T1". Autobusy będą kursowały średnio co 5 minut.

Zmiany w komunikacji miejskiej 01.11.2012 roku:

Do obsługi linii tramwajowych 2, 4, 6 i 8 zadysponowane zostaną wyłącznie tramwaje zestawione z dwóch wagonów.

W godzinach ok. 9-17 uruchomiona zostanie linia tramwajowa nr 7. Tramwaje będą kursowały z częstotliwością co 20 minut.

Do obsługi linii autobusowej nr 52 w godzinach ok. 9-17 zadysponowane zostaną dodatkowe autobusy przegubowe zwiększające częstotliwość kursów do 10 minut.

Do obsługi linii autobusowej nr 53 w godzinach ok. 9-17 zadysponowane zostaną dodatkowe autobusy przegubowe zwiększające częstotliwość kursów do 10 minut.

Linię autobusową nr 54 będą obsługiwały wyłącznie autobusy przegubowe.

Do obsługi linii autobusowej nr 55 w godzinach ok. 9-17 zadysponowane zostaną dodatkowe autobusy krótkie zwiększające częstotliwość kursów do 10 minut.

Do obsługi linii autobusowej nr 56 w godzinach ok. 9-17 zadysponowane zostaną dodatkowe autobusy przegubowe zwiększające częstotliwość kursów do 10 minut.

W godzinach ok. 9-17 uruchomiona zostanie linia autobusowa nr 59 w relacji Błonie - Witebska. Autobusy będą kursowały co ok. 15 minut.

Autobusy linii nr 62 będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy. Na linię wyjadą autobusy przegubowe z częstotliwością w ciągu dnia co ok. 5 minut. W godzinach ok. 7-19 wszystkie kursy będą przedłużone do ul. Ludwikowo.

Do obsługi linii autobusowej nr 64 w godzinach ok. 9-17 zadysponowane zostaną dodatkowe autobusy przegubowe zwiększające częstotliwość kursów do 10 minut.

Do obsługi linii autobusowej nr 65 w godzinach ok. 9-17 zadysponowane zostaną dodatkowe autobusy krótkie zwiększające częstotliwość kursów do 10 minut.

Do obsługi linii nr 67 zadysponowane zostaną autobusy przegubowe.

Do obsługi linii autobusowej nr 69 w godzinach ok. 9-17 zadysponowane zostaną dodatkowe autobusy przegubowe zwiększające częstotliwość kursów do 5 minut.

Na linii autobusowej nr 73 uruchomione zostaną dodatkowe kursy w ciągu dnia.

W godzinach ok. 9-17 uruchomiona zostanie linia autobusowa nr 77 z częstotliwością co 60 minut.

Do obsługi linii autobusowej nr 79 w godzinach ok. 9 - 17 zadysponowane zostaną dodatkowe autobusy przegubowe trasowane przez ul. Piękną zwiększające łączną częstotliwość kursów do średnio 7 minut.

Do obsługi linii autobusowej nr 80 w godzinach ok. 9-17 zadysponowane zostaną dodatkowe autobusy krótkie zwiększające częstotliwość kursów na odcinku R. Inowrocławskie - Dworzec PKP do 10 minut.

Autobusy linii nr 93 i 94 będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy. W godzinach ok. 9-17 częstotliwość kursów zostanie zwiększona do ok. 10 minut.

Do obsługi linii autobusowej Za T1 w godzinach ok. 9 - 17 zadysponowane zostaną dodatkowe autobusy krótkie i przegubowe zwiększające częstotliwość kursów do 5 minut.