Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sam chciał się zająć biletami poznańskiego MPK. Teraz zrobi to tym bardziej, że trafiło do niego pismo od posła Jana Filipa Libickiego. Chodzi o to, że nowy regulamin zakazuje łączenie dwóch biletów w jeden, na przykład dwa ulgowe po złotówce nie moga zostać skasowane jako jeden normalny za dwa złote.

MPK tłumaczy, że do ulgowych biletów dostaje dopłatę i musi wiedzieć ile osób jeździ na pełncyh biletach, a ile na ulgowych. Zrozumienie u pasażerów trudno znaleźć.