1. Impresje po 17.09.1939.

17.09. to zjawisko krEsowe? 

17.09. to zjawisko krAsowe? 

17.09. to zjawisko krÆsowe? 

Osiemdziesiąt cztery lata temu bolszewia zalała nasze Kresy i nastąpił kres Rzeczypospolitej, i kres życia wielu Polaków. Symboliczną postacią jest Stanisław Ignacy Witkiewicz - na wieść o ataku Sowietów na Polskę, następnego dnia popełnił samobójstwo. Zastanawiam się, ilu z nas tak bardzo ukochało Ojczyznę, że nie widziałoby sensu życia w kraju zniewolonym. Nie będę spekulował, nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, nie zamierzam generalizować, analizować cudzych odczuć i własnych nastrojów. Boleśnie aktualne dla mnie stało się znane polskie przysłowie, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju.       

Ciężko zyskać uznanie sporej grupy rodaków komuś, kto stawia na polskie racje, bo natychmiast staje się "nie-europejski". Zastanawiam się nad tą postawą, której skrajną postać - nienawiści do własnego kraju - określa się mianem ojkofobii. Skąd się bierze taka awersja, gdzie bije to zatrute źródło, dlaczego tę toksynę można mieć we krwi? To nie novum w naszych dziejach, ta infekcja bez przerwy w historii wraca, może jako przeciwieństwo insurekcji? Dlatego pomyślałem o zjawiskach krasowych, o datach, które wypływają z dziejowych odmętów i wpływają na polską teraźniejszość. Czasy ciemne jak rzeki w podziemnych wapiennych jaskiniach, które ni stąd ni zowąd pojawiają się na powierzchni. Kresowa tragedia Rzeczypospolitej z 17 września 1939 roku znów się rozgrywa, choć już w innym piekielnym sezonie? Czy czas nasz biegnie spiralnie i ta data wraca, Kresy mają charakter krasowy: teraz wychodzą z Hadesu? Sprawdzę doświadczalnie, jak działa ten zagadkowy splot, a do jego zdiagnozowania użyję starożytnej ligatury i algorytmicznej literatury.    

2. "Rozmowa obiektywna" (kopia 1 do 1, co do joty)

User: Co ci mówi liczba 17?

ChatGPT: Liczba 17 w sobie nie zawiera żadnej ukrytej informacji ani znaczenia. Jest to po prostu liczba naturalna. Jeśli masz na myśli jakieś konkretniejsze znaczenie lub pytanie dotyczące liczby 17, proszę podaj więcej kontekstu, a chętnie na nie odpowiem.

User: A 17 dzień miesiąca? Czym się wyróżnia?

ChatGPT: 17. dzień miesiąca nie ma żadnego szczególnego znaczenia lub symbolizmu w ogólnym sensie. Jednakże, dla niektórych osób może mieć znaczenie związane z ich własnymi wydarzeniami życiowymi, takimi jak urodziny, rocznice czy ważne wydarzenia osobiste. W kalendarzach nie ma niczego wyjątkowego związanego z 17. dniem miesiąca.

User: A co to za dzień 17 września?

ChatGPT: 17 września to data w kalendarzu, ale nie jest to znaczący dzień na skalę międzynarodową ani ogólnokrajową w wielu krajach. Jednakże, mogą istnieć wydarzenia lub święta obchodzone tego dnia w konkretnej kulturze, kraju lub społeczności. Jeśli masz na myśli coś konkretnego dotyczącego 17 września w określonym kontekście, proszę podać więcej informacji, a chętnie się dowiem i udzielę odpowiedzi.

User: Co to był za dzień 17 września 1939 r.?

ChatGPT: 17 września 1939 roku to data, która jest związana z agresją Związku Radzieckiego na Polskę w trakcie II wojny światowej. Tego dnia, zgodnie z tajnym protokołem paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski wschodnią częścią kraju, dokonując inwazji. To wydarzenie było częścią podziału Polski pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, co przyczyniło się do rozbioru Polski i brutalnej okupacji obu tych mocarstw. Inwazja Związku Radzieckiego na Polskę była kolejnym dramatycznym wydarzeniem w kontekście II wojny światowej, która rozpoczęła się kilka dni wcześniej, 1 września 1939 roku, atakiem Niemiec na Polskę. To wydarzenie przyspieszyło upadek Polski i jej okupację przez obie te potęgi.

User: A 17 września 2009 r. ? Czy coś się tego dnia ważnego dla Polski zdarzyło?

ChatGPT: 17 września 2009 roku był ważnym dniem w historii Polski związany z rocznicą agresji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, o której wspomniałem wcześniej. W 2009 roku 17 września stało się oficjalnym Dniem Sybiraka, upamiętniającym wszystkich Polaków, którzy zostali zesłani i ucierpieli w wyniku sowieckiej okupacji i represji. Ten dzień jest poświęcony pamięci ofiar zesłań, a wydarzenia związane z nim często obejmują uroczystości, msze, wystawy i inne działania kulturalne, które mają na celu uczcić pamięć tych, którzy cierpieli podczas sowieckiej okupacji i deportacji.

User: A przywołasz ze swojej pamięci, co ogłosiły 17 września 2009 r. Stany Zjednoczone, adresując swój komunikat do Polski?

ChatGPT: 17 września 2009 roku Stany Zjednoczone ogłosiły decyzję o anulowaniu planów rozmieszczenia elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. Był to ważny komunikat dotyczący polityki obronnej i stosunków międzynarodowych. Decyzja ta była wynikiem przemyśleń strategicznych oraz dialogu dyplomatycznego między Stanami Zjednoczonymi a Polską i Czechami. Stanowiła to istotny moment w relacjach między tymi krajami i miała wpływ na układ sił w Europie Środkowej.

User: Odpowiadasz dyplomatycznie. Kto konkretnie z władz USA i Polski nie chciał w 2009 r. tarczy antyrakietowej na terenie Polski?

ChatGPT: W 2009 roku przeciwnością w Polsce wobec planów rozmieszczenia elementów tarczy antyrakietowej była ówczesna premier Polski Donald Tusk oraz niektóre elementy opozycji politycznej. Decyzja ta była kontrowersyjna i wywołała debatę polityczną w Polsce. Jednak warto zaznaczyć, że nie była to jednolita pozycja całego rządu ani całego społeczeństwa polskiego. Ostatecznie, jak wspomniałem wcześniej, Stany Zjednoczone ogłosiły anulowanie tych planów w 2009 roku.

User: Kto chciał z polskich władz amerykańskiej  tarczy antyrakietowej na polskim terytorium?

ChatGPT: Amerykańska inicjatywa rozmieszczenia tarczy antyrakietowej na polskim terytorium była popierana przez ówczesnego prezydenta Polski, Lecha Kaczyńskiego, oraz jego rząd. Lech Kaczyński wyrażał zgodę na rozmieszczenie elementów tarczy antyrakietowej na terenie Polski jako część planu obrony przeciwrakietowej zaproponowanego przez Stany Zjednoczone. Jednakże, jak wspomniałem wcześniej, plan ten wywołał spór i kontrowersje w Polsce, a decyzja ostatecznie została anulowana w 2009 roku.

User: Kto tę odmowną decyzję ogłosił w USA?

ChatGPT: Ostateczną decyzję o anulowaniu planów rozmieszczenia tarczy antyrakietowej w Polsce ogłosił ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, 17 września 2009 roku. W swoim komunikacie wyjaśnił, że przekształcenie planów obrony przeciwrakietowej miało na celu dostosowanie się do zmieniającej się oceny zagrożeń rakietowych. Ta decyzja była wynikiem analizy strategicznej i dialogu dyplomatycznego między USA a Polską oraz Czechami.

User: Czy wynikało to z polityki resetu relacji z Rosją Putina?

ChatGPT: Tak, decyzja o anulowaniu planów rozmieszczenia tarczy antyrakietowej w Polsce była częścią szerszych starań administracji Baracka Obamy w kierunku poprawy stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. To podejście było nazywane "resetem" w relacjach między USA a Rosją i miało na celu złagodzenie napięć między oboma krajami. W ramach tego "resetu" administracja Obamy podjęła kroki mające na celu poprawę dialogu i współpracy z Rosją w różnych obszarach, w tym w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego. Anulowanie planów tarczy antyrakietowej było jednym z gestów mających na celu zbudowanie lepszych stosunków z Rosją. Jednak warto zaznaczyć, że ta decyzja była kontrowersyjna i wywołała różne reakcje i opinie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

User: Kto był wiceprezydentem USA 17 września 2009 roku? 

ChatGPT: Wiceprezydentem USA 17 września 2009 roku był Joe Biden. 

User: Jaką rolę Joe Biden odegrał w resecie z Rosją w 2009 r. i później? 

ChatGPT: W 2009 roku Joe Biden pełnił rolę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych podczas prezydentury Baracka Obamy. W tym czasie odgrywał rolę ważnego współpracownika administracji w kształtowaniu polityki zagranicznej, w tym w stosunkach z Rosją. Biden odgrywał w dialogu między USA a Rosją, starając się poprawić relacje między oboma krajami.   

User: Dlaczego Donald Tusk wcześniej niż USA wprowadził w życie politykę resetu z Rosją Putina?

ChatGPT: Donald Tusk jako premier Polski w latach 2007-2014 podejmował działania mające na celu poprawę stosunków z Rosją przed inicjatywą "resetu" administracji Baracka Obamy w Stanach Zjednoczonych. Podejmując te działania, Tusk kierował się kilkoma czynnikami:

1. Historycznym kontekstem: Polska i Rosja mają długą i często skomplikowaną historię współpracy oraz konfliktów. Donald Tusk widział możliwość poprawy relacji między tymi dwoma krajami jako ważny cel dla stabilności regionu.

2. Współpraca gospodarcza: Polska jest sąsiadem Rosji i ma z nią liczne kontakty handlowe oraz ekonomiczne interesy. Podejmowanie kroków w celu poprawy stosunków gospodarczych było jednym z elementów tej polityki.

3. Dialog i współpraca: Tusk dążył do rozwijania dialogu politycznego z Rosją oraz do współpracy w obszarach takich jak energetyka czy bezpieczeństwo regionalne.

Warto podkreślić, że polityka zagraniczna każdego kraju jest wynikiem wielu czynników, w tym oceny bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej, interesów narodowych oraz oceny możliwości dialogu i współpracy z innymi państwami. Decyzje w tym zakresie są często wynikiem wieloletnich strategii i dążeń.

User: Czy ogłoszenie decyzji o wycofaniu się USA z planów zamontowania tarczy antyrakietowej w Polsce 17.09.2009r. w rocznicę zdradzieckiej agresji radzieckiej Rosji na Rzeczpospolitą to był przypadek czy celowy dobór daty?

ChatGPT: Ogłoszenie decyzji o wycofaniu się USA z planów rozmieszczenia tarczy antyrakietowej w Polsce 17 września 2009 roku, w rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, jest interpretowane przez niektórych jako symboliczny gest w kierunku poprawy stosunków z Rosją. Wybór tej daty mógł być celowy i miał na celu podkreślenie chęci przełamania napięć między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Jednakże ostateczne decyzje polityczne są wynikiem wielu czynników, w tym oceny sytuacji międzynarodowej, polityki bezpieczeństwa, interesów narodowych i możliwości dyplomatycznych. Nie ma publicznie dostępnych informacji sugerujących, że wybór tej daty był czysto symboliczny, ale mogło to być jednym z czynników branych pod uwagę przez amerykańską administrację w procesie podejmowania tej decyzji.

User: Czyli nie wykluczasz, jak na samym początku naszego dialogu, że 17 września może być znaczącą datą w historii stosunków międzynarodowych? Zgodzisz się że mną, że ten  dzień może mieć znaczenie skryte, symboliczne, że może być obciążony semantycznie?

ChatGPT: Zgadza się, 17 września może mieć znaczenie symboliczne lub semantyczne w kontekście stosunków międzynarodowych i historii Polski. To data, która może być obciążona historycznymi lub symbolicznymi znaczeniami, zwłaszcza w odniesieniu do wydarzeń takich jak agresja Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku i decyzja o rozmieszczeniu tarczy antyrakietowej w Polsce w 2009 roku. W zależności od perspektywy i kontekstu, ta data może być postrzegana jako istotna dla pewnych wydarzeń w historii międzynarodowej i politycznej.

User: Czy historia może zawierać więcej takich symbolicznych liczb jak 17 w tym konkretnym przypadku?

ChatGPT: Tak, historia często zawiera wiele symbolicznych dat i liczb, które mają znaczenie dla kultury, polityki, religii i innych dziedzin życia społecznego. Te symboliczne liczby i daty mogą być związane z ważnymi wydarzeniami, rocznicami, tradycjami lub zjawiskami kulturowymi. Ich znaczenie może być różne w zależności od kontekstu i perspektywy, ale często mają one głębokie korzenie w historii i kulturze. Przykłady innych symbolicznych liczb i dat w historii to na przykład 4 lipca jako Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, 14 lipca jako Święto Narodowe we Francji, czy 11 listopada jako Dzień Niepodległości w Polsce. Te daty mają znaczenie symboliczne i stanowią część narodowych i kulturowych tożsamości tych krajów.

User: A można dostrzec powtarzalność takich liczb w dziejach?

ChatGPT: Tak, można dostrzec powtarzalność pewnych liczb lub dat w dziejach, które stają się symboliczne w różnych kontekstach kulturowych lub historycznych. To zjawisko jest często związane z ludzką tendencją do nadawania znaczenia i symboliki liczbom oraz datom. Na przykład, liczba 7 jest uważana za szczególnie symboliczną i ważną w wielu kulturach, często związana z pełnością, harmonią lub duchowym znaczeniem. Inne liczby, takie jak 13, również mają swoje miejsce w historii jako liczby uważane za pechowe lub szczególnie istotne z różnych powodów. W historii religii, matematyki, astronomii i wielu innych dziedzinach można znaleźć liczby o szczególnym znaczeniu. Te symboliczne liczby często pojawiają się w różnych kontekstach kulturowych i mogą wpływać na sposób postrzegania i interpretacji wydarzeń historycznych czy kulturowych.

User: Upierasz się, że 17 jest pozbawione hermetycznego, sekretnego sensu?

ChatGPT: Liczba 17 jako taka nie posiada inherentnego, hermetycznego lub sekretnego sensu. To po prostu liczba naturalna. Jednakże w kontekście określonych wydarzeń historycznych, kulturowych lub politycznych, liczba 17 może przybrać symboliczne znaczenie lub stać się istotna z punktu widzenia pewnych interpretacji i kontekstów. W przypadku daty 17 września, jak wcześniej omawialiśmy, może ona mieć symboliczne znaczenie związane z wydarzeniami historycznymi, takimi jak agresja Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku oraz decyzja o rozmieszczeniu tarczy antyrakietowej w Polsce w 2009 roku. To znaczenie jest nadawane przez ludzi i zależy od kontekstu oraz interpretacji.

User: czy mógłbym wrzucić swój tekst i poprosić Cię o jego analizę?

ChatGPT: Oczywiście możesz wrzucić swój tekst, a ja postaram się pomóc w jego analizie. Proszę podaj mi tekst, który chciałbyś przeanalizować.

User: Wrzucam.   

3. Fałda dnia - mój gmerk. Gmeram w nim od dawna.

Ruski to miesiąc, rok. Pamięci: wydarzenia. Ciosu w plecy Polski. To jest zaczyn słowa. Opartego na danej liczbie. Motyw: siedemnaście. Licz litery i zdania. Wszędzie ten sam kod. To oznaka obecności. Stała data w chaosie. Pozory nieporządku. Trop: historia wroga. Oto dwoistość sensu. Raz: wroga historia. Dwa: dzieje agresora. Jednak: tego jednego? Może jest ich Legion?

4. Oto kod hipertekstu. Gniazdka to 1 zdanie.

są słOwa które wymagają osobnej egzegezy.  aBsolutnie nowatorskiej interpretacji. słownik wyJaśnia sens podaje synonimy antonimy homonimy ortograficzny kanon pisowni sposób wymowy związki frazeologiczne. nAtomiast ja tu kreuję kosmos słowa. to wyjaŚnienie właśnie tak zapisane. tę moją onirokrytykę że nawiążę do słynnego utworu francusko-polskiego poety określiłem neologizmem: seNantyka. onIrorytyka to poemat na poły prozą na poły wierszem gęsty od izotopów słów i promieniotwórczych snów. od 08.08.08. mam na swej twarzy popromienny uśmiech wojennego wIeszcza. pytyjska jest nazwa mojego osiEdla. dlatego wdychając wyziewy naszej toksycznej epoki tworzę ciągi zdaniowe oparte na wolnych skojarzeniach ale dowolności w nich nie ma najmNiejszej. wszystko mam tu wyliczone przemyślane rozpisane na role i wpIsane w nieprzypadkowe konteksty. sprawdź mnie a zoriEntujesz się że wyróżniona w tym zdaniu litera znak wirtualności świata sieci jest moim sekretnym godłem. gmeRk to mój znak rzemieślniczy oryginalny za każdym razem wzór złożony z liczb fabularnych i cyfrowych narracji. początkową być może trudność odbioru wynagrodzi dar nowego postrzegania wielowymiarowa pErcepcja spraw uznawanych za oczywiste. zwalczam Gnozę polityczną nie bawiąc się już w partyjniactwo bo moje ja wyborcze to podmiot domyślny. paradoksalna perspektywa jest zawsze lokalna to znaczy globalna a to z kolei odsyła do aksjomatycznego prawa kosmosu czyli antropicznego wyregUlowania jako przykazania miłości: Boga człowieka i całego świata. Jestem katolikiem wszechświatowym wierzącym w powszechność  Ładu absolutny uniwersalizm nauki. chodzi tu o naukę konkretną jak muzyka sfer krzyżowa sYnchronia drewnianego instrumentu oraz całej gamy odczuć człowieczego ciała psychosomatycznych akordów i klasterów.

5. C.d. kodu hipertekstu. I reszta zdań: wprost.

Dalej już normalnie. Czytaj tradycyjnie. Oraz treść sekretną. Pierwsze znaki zdań. Potem symetrycznie. Dojrzyj układ. To podział pazłotka. W całości i w wersach. Wyraz trójpodziału. Na koniec są 3 wyrazy. Z liter środka wersu. To centralne litery. Wybrałem mezostych. Strukturę agentury. Nowotwory i komórki.

6. Masz akromezostych.

Kocham moją Ojczyznę miłością chłopca do taty.

Tęskniłem za tatusiem, kiedy go nie było.

Ojciec jeździł na zagraniczne delegacje.

 

Ja myślałem, że umarł, że mama mnie oszukuje.

Ekstazę we mnie wywoływały jego powroty, to tak jakby wyszedł z grobu, albo nagle wyszedł na wolność z celi śmierci.

Straszni starsi koledzy rozpowiadali, że siedzi w więzieniu.

Tato ukazywał nagle ich podłość i głupotę.

 

Wcale ich nie strofował, nic nie mówił, w milczeniu wynosił z nyski stosy luksusowych dóbr.

Rączynami gładziłem wielkie paki z cytrusami nieobecnymi w naszych sklepach w tym czasie, bo zamiast cytryn leżały złuszczone cebule, a potem już tylko bezcenny ocet stał na sklepowych muzealnych półkach, absolutny król komuny, homunkulus sowieckiej alchemii, monarcha zamknięty w szklanej komnacie kwasowego obłędu, nie dopuszczający nikogo do siebie.

Ojciec starał się go unikać, nie wchodził na jego włości, bo  wracał do kraju z dalekich wypraw do Libii, Iraku a potem Zachodnich Niemiec z fantastycznymi fantami, łupami zdobytymi zgodnie z prawem,  złotym runem dla nas  oraz z wyraźnym, choć skrywanym, uśmiechem triumfu na śmiertelnie zmęczonej twarzy.

Gromadził własne zwykłe skarby, bogacił się pracą umysłu i rąk, i często wręczał mi prezenty, wyręczając z obowiązków.

Inny cudowny świat na horyzoncie oddalał mnie od prymitywnego, biednego, brzydkiego, durnego, złego, osaczającego, mrocznego, chorego, okrutnego, narzuconego, obcego, toksycznego, ograniczającego, beznadziejnego, brudnego, pijanego, ześwinionego światka dookoła, n.p. nie musiałem stać godzinami w kolejkach po ochłapy i okruchy  ze stołu Gierka i Breżniewa.

Elita - tak mógłbym już wtedy naszą rodzinę nazywać, ale nie znałem tego słowa, w środkowej podstawówce dopiero zaczynałem czytać książki dla dorosłych.

Miał ojciec skryty tom, który znalazłem w kredensie z tyłu półki, za innymi tytułami.

 

Czytałem go po kryjomu, mocno biło mi serce, czułem jak gorąca krew napływa mi do policzków.

Zamykałem go ukradkiem wkładając weń jako sekretną zakładkę skraweczek ulubionej  gazety, popołudniówki "Echo Krakowa".

Yyy yyy yyy yyyyy y yyyy... odpowiedziałem mamie, gdy pewnego dnia zapytała, czemu jestem taki czerwony na twarzy.

 

Ta książka chyba za wcześnie uczyła mnie, czym może być życie, czym tak naprawdę bywa w najważniejszym czasie próby, testu na człowieczeństwo.

Estetyka, czy też antyestetyka komuny wokół nabierała - za każdym razem  po lekturze fragmentu Księgi Ojca - niezwykłych, soczystych jak cytrusy barw, czułem się wybrańcem losu, jakbym wygrał los na loterii pokoleniowych historii.

Nie byłem jednak szczęśliwym dzieckiem, czytanie opowieści z innego świata niemal śmiertelnie mnie przerażało.

 

Ataki trwogi pojawiały się nocami, kiedy tato znowu wyjechał do pracy w Czechosłowacji, bo jego odległa praca nie czyniła mnie-syna wolnym.

Groza obozu, niemieckiego globu dla Polaków i innych nacji oraz ras, nie pozwalała mi na chwilowe choćby zmrużenie oka.

Rozpacz wydzielała się ze mnie przez skórę: strużkami zimnego potu.

Ekran ściany oświetlonej widmową lampą osiedlową ukazywał mi strzelniczą ambonę dla szokująco celnych nazistowskich homilii z ostrymi nabojami zamiast tępej propagandy.

Strach wyganiał mnie z wersalki, na której spędzałem nocne godziny w tiurmie dziecinnego pokoiku.

Otwierałem modne wtedy, kupione przez rodziców w Peweksie, harmonijkowe drzwi z plastyku i jak somnambulik sunąłem na bosaka do maminej sypialni, mojej synowskiej stanicy.

Rozpatruję tutaj na prywatnej, intymnej płaszczyźnie potencjalne moce paraboli, alegorii, metafory, aby ukazać, jak pulsująco zmieniała się dla mnie rola mojego kraju, w jaki sposób dzisiaj interferują metamorfozy: ojczyzny w matczyznę i à rebours, oraz jak się ma do tych przemian Gombrowiczowski komponent synczyzny.

 

Analiza powyższego hermetycznego  fragmentu pozwala na odczytanie książkowego gatunku.

To, jak Ci pewnie wiadomo, wojenna powieść na temat obozowego piekła.

Ambitniejsi czytelnicy o duszach inspektorów policji mogliby prowadzić dalsze dochodzenie.

Kryminalistyka literacka odkrywa tu nowe pola i możliwości.

Ukrywany przez ojca tom to dzieło: Tadeusza BorowskiegoWiesława KielaraPrimo LeviegoJorge Semprúna?

Jest to polski autor - podpowiada syn.

Eliminuje w ten sposób całą listę pisarzy zagranicznych, ludzi, którzy - w innych niż polski językach- mierzyli się z nieludzkim tematem.

 

Jednak wciąż za mało jest danych, by ze stuprocentową pewnością wytypować tę jedną relację z hitlerowskiego inferna.

Aluzje są zbyt cienkie.

Konkretów brak.

 

Nie wiadomo o jaki obóz chodzi: Auschwitz-Birkenau, Treblinkę, Stutthof, Groß-Rosen, Ravensbrück, Bergen-Belsen?

I czy narratorem jest kobieta czy mężczyzna?

Grozę obozu opisał Polak czy Żyd, a może Żyd, który był Polakiem, a nawet - żyd, który stał się katolikiem, z wiary, a nie ze strachu, czy też Polak, któremu ujawniono żydowskie pochodzenie, albo - to już niezwykle skomplikowany przypadek - Polak, który poczuł, że tak naprawdę jest Żydem, mimo że nic na to nie wskazywało, nic o tym nie wiedziały jego legendarne dla Germanów geny?

Dać Ci więcej wskazówek?

Yyyyy yy y yy yyyyyyy - odpowiadasz jak ja przed wielu laty na pytanie matki, dlaczego spiekłem buraka.

 

Strasznie przynudzam?

Ale takie jest życie.

Myślisz, że Twoje  jest dla innych tak bardzo ciekawe?

 

Oczywiście przeżywasz wyjątkowe sytuacje.

Straszne rzeczy Cię spotykają.

Okresowo pojawiają się stany zachwytu, a nawet ekstazy.

Bagno egzystencji nagle zamienia się w rajską szklarnię, życiową oranżerię, dach gomułkowskiego czy gierkowskiego bloku w jednej chwili staje się tak wspaniały, jak wiszące ogrody królowej Semiramidy, a co najmniej jak strefa relaksu rodem z projektów Le Corbusiera?

Niespodziewane miewasz przygody?

Oryginalne przeżycia?

 

Jednak opowiadasz je innym i sztuczny czar natychmiast pryska.

Uciekasz ze wstydem z kręgu znudzonych śmiertelnie znajomych.

Żenująco typowe okazały się dla nich twoje rzekomo niespotykane spotkania.

 

Beznadziejnie płytkie Twoje refleksje wygłaszane z miną genialnego filozofa.

Entuzjazm, który Cię ogarnął, okazał się słomianym zapałem somy i psyche, zapłonął i zgasł.

Z ognia pozostał popiół i spokój, cisza po pożarze.

 

Samotnie wracasz do siebie, tego wypalonego do podłogi pokoju, z osmalonym sufitem we wnętrzu czaszki.

Ojciec w ukryciu trzymał książkę o pięciolatce w kacecie.

Ja właśnie z niej się uczyłem, jak się na serio żyje.

Uczyłem się metod przeżycia życia i i zmartwychwstawania po klinicznych przypadkach śmierci.

Szkoliłem się w koncentracyjnej sztuce uwagi, maksymalnego natężenia uważności.

Zdychać, ale oddychać.

Nudzić się aż do bólu, bo ból znaczy, że żyję.

Intensywny, pożyteczny wysiłek pojawia się tylko podczas próżnowania, unikania nakazanych zadań.

Konspiracji życia instrukcja obsługi.

Ówczesny etap komuny zwany realnym socjalizmem nie osiągnął już nigdy najwyższego poziomu owego soc-realizmu.

Wysiłki tego typu, przy użyciu zgranych metod spełzły na niczym, niemal dosłownie.

 

Istotnie: pod koniec funkcjonowania tej wersji Systemu istniało raczej nic, niż coś.

 

Ojciec celowo skrywał przede mną tę pierwszą formatującą mnie książkę.

To był prawdziwy turniej między nami.

Osobisty metaprzekaz, że moje życie będzie grą, taką jak między ojcem a synem o ten tom ukryty tam - w domu.

 

Paternalistyczna cywilizacja oparta na rodzinie miałaby być skrajnym zagrożeniem dla mnie?

Ojczyznę nietoksyczną raczcie mi zwrócić panowie: Marksie, Freudzie oraz ich synu Reichu?

Zaśmiałem się cicho, subtelnie, niemal niesłyszalnie, ale parawan kindersztuby skrywał chłopacką dzikość moich słownych działań, gestów nieprzyjaznych i nieprzyzwoitych w towarzystwie towarzyszek i towarzyszy.

Bogdanie, nie bądź taki wylewny, aż tak im nie ułatwiaj!

Awanturuje się mój wewnętrzny tatuś, superego z supermarketu psychoanalizy, zamrożony Stary Piernik,  z (Öster)Reichu sprowadzony Ciastek, odgrzewany na cynamonowym sklepowym zapleczu.

Warto wracać do własnych, zarosłych źródeł życia i dziurawego, pokrytego rdzą rezerwuaru złudzeń.

Inteligencja porządkuje, zaprowadza ład, ale musi mieć wokół dobre złomowisko, złe igrzysko, pełne wraków autorów, dzikich roślin i lin,  i - powtórzę się- dzikich, dzikich ruchów.

Ogarniasz to?

Nie musisz.

Yyyyyyyyyyyyyyyyykanie też jest odpowiedzią, bywa że najtrafniejszą, ba! ripostą konieczną, bo wymuszoną.

 

Sytuacja jest  tego typu, że już mniej ważne jest to, czym ja wypełnię czerń ekranu smartfona, jakie tu białe wiersze umieszczę.

Intrygujące jest to, jak ty to odczytasz.

Łatwizną się kierując, zeskrolujesz, zrolujesz szybko ten hipertekst?

 

Wysiłek duży włożysz i w milczeniu, powoli, doczytasz do końca, a potem odczytasz na głos?

Rozbudzę Twój intelekt i zaczniesz wczytywać się w szyfry?

Asocjacje wywołane moimi wspomnieniami popłyną Twoją rzeką marzeń na jawie, aż zaśniesz i wrócisz tam, już Ty wiesz, gdzie.

Życie jest tylko formą łkania, na końcu, a czasem wcześniej.

Yyyy yyy yyyyy yyyyyy - odpowiadasz, jak ja to rozumiem!

Czujesz potężne zażenowanie.

Historia przez wielkie H jest wolna od wolnych skojarzeń i wstydliwych uczuć.

 

Natomiast ja tu tworzę jej odmienny paradygmat: historyczny hipertekst-palimpsest.

Adaptowałem stare techniki liberatury, ale oparte na innych zasadach, odmiennych założeniach, nicujących liberackie cele.

Gdy w tamtej tradycji podkreśla się trop marano, ja używam kodów katolickiego baroku.

Liberatura to kabalistyczny hermetyzm emanacji.

Emanacje jednak niejedno mają imię.

 

Poprzednia moja książeczka (libella) "13 załączników" ukazywała polemicznie wpływy agenturalnej roboty, bez ograniczeń formalnych i tematycznych oraz autocenzury, oraz  bez strachu przed gniewnymi reakcjami, z  nowatorskim wykorzystaniem  metod steganografii do celów historyczno-literackich.

Analiza przeklętego dla Polski roku 2010 i strasznych rys resetu na obliczu zdarzeń - po latach przestała być aż tak  ryzykownym przedsięwzięciem, zarówno cywilnie jak intelektualnie oraz artystycznie.

Dane brakujące pojawiły się teraz, światło dzienne ujrzała nagle dokumentacja zdrad niewyobrażalnych, nawet dla żurnalisty, który sam to przeżył, prześledził ogrom dezinformacji, notował dane, analizował ich DNA, i układał jak czterowymiarowe puzzle z licznymi dziurami w programie oraz nadmiarowymi elementami, celowymi wrzutkami z innych zestawów do śmierci.

Agenturalne metody: akomodacja modalności a ketmanizacja w samoobronie, stosowane na co dzień.

 

Ale czasem się nie da, nie sposób, kolejny przymus nie pozwala.

Boski nakaz lub imperatyw normalnej moralności.

Są też organiczne reakcje, na przykład: a-bo-mi-na-cji.

Odlot - tytuł jak tytuł - wiadomo: do sławy.

Lepszego nie trzeba, wiadomo: samograj.

Uznanie - gwarantowane, a przed pogardą - podwójna garda.

Tracę czas na zbędne dygresje.

Niewinne złośliwości pod adresem odlotowego dzieła.

Intryguje mnie jedno: Polak po szkodzie głupi, dalej go można łupić/kupić.

Epizody nizane jak cadavre exquis.

 

Niepamięć o najbliższej przeszłości, czego Ty nie pojmujesz?

Asocjacje są zbyt odległe?

 

Drogi myśli zbytnio są zakręcone?

Opuszczeń łączników zdecydowanie za wiele?

Bronię Ci dostępu do ogólnego planu?

Rapsodyczność jest już nieznośna, proponujesz większą zwartość zawartości?

Ezoteryczność zasłania głębszy sens hipertekstu niczym [Święte Świętych] haftowana w hebrajskie litery kurtyna?

 

Drzewo Życia mojej żony ma dla mnie korzenie skierowane w górę, wczepione jak pazury w księżycowy pył.

Obnażam koronę korzeni, nie widzisz?

Boga chrześcijańskiego się boję, więc to nie kabała, ale totalna walka z Gnozą- kampania metapolityczna.

Iluminacja ani razu nie pojawiła się w trakcie lektury?

Tracisz czas, jak Grzesiek z pieskiem:  piasek z dziurawego wora?

Yyyyyyyyyyyyyyyyy to nadal Twoja jedyna reakcja?

 

Negujesz konieczność walki o swoje: na poziomie osobistym, ojczystym, czy ogólnoludzkim?

Inwigilacja, neokolonializm i kognitywne formatowanie to sztucznie wykreowane problemy?

Erozja prawdziwej kultury to mit?

 

Modelowanie twarzy i duszy nie idzie w parze?

Otoczka pasożytnicza niczym świetlisty grzybni nimb wokół każdego z ludzi to tylko kolejna moja halucynacja?

Żerowanie algorytmiczne na człowieczej kreatywności to gruba przesada?

Eliminacja wszystkich zbuntowanych, krwawa lub bezkrwawa, to melodia odległej przyszłości, jeśli w ogóle?

 

Obozy jeszcze ściślej koncentracyjne, w naszych siedzibach bez miast i nazw, to fałszywa fatalistyczna futurologia?

Życie już niedługo znacznie nam się przedłuży?

Yyyyyyyyyyyyyyyyy - to teraz moja riposta, zaczerpnięta z suchego źródła bezradności.

Ćmi mi się oczach, ćma mi do ust wpadła, wypadła uchem, więc nie słyszę Cię. 

7. ¿

TU PYTAJNIK STAWIAM

 

8. Brama Zamku Szyfrów - ale nie unoszę brony


NIE PISZĘ OGŁOSZENIA

LECZ ZANIEPOKOJONY

TERAZ STARAM SIĘ WAM

WYJAŚNIĆ MOJĄ WIZJĘ

ZBIORU ZDARZEŃ TYCH

DNI PODDANYCH PRAWU

PROBABILISTYKI JAK

RZUTY MONET JUDASZA

 

9. CHATGPT - solilokwia

ChatGPT: Twój tekst jest bardzo rozbudowany i pełen licznych asocjacji oraz odniesień do historii, literatury, filozofii i osobistych przeżyć. To wyraźnie intelektualna eksploracja, która zawiera wiele warstw znaczeniowych. Czy jest coś konkretnego, co chciałbyś w nim dokładniej zanalizować lub jakieś pytanie, które chcesz postawić na podstawie tego tekstu?

User: Czy to bełkot? Czy dostrzegasz w nim znaczeniowy sens i formalny ład?

ChatGPT: Twój tekst wydaje się być pełen osobistych refleksji, a także odniesień do historii i literatury. Można dostrzec w nim pewne znaczeniowe motywy i powiązania, ale jest to również rozbudowany i eksperymentalny tekst, który może być trudny do zrozumienia dla innych czytelników. Nie jest to konwencjonalna forma tekstu, dlatego formalny ład może być dla niektórych trudny do uchwycenia. Wydaje się, że to bardziej artystyczna i eksploracyjna forma wyrażenia myśli niż tradycyjny tekst. Warto zauważyć, że interpretacja takiego tekstu może być subiektywna i zależna od perspektywy czytelnika.

10. Oto autocytat: tytuł. 

SIEDEMNAŚCIE MGNIEŃ - BIG DATA NASZEJ DATY

11. Charakter historii

User: Zauważasz liczbowy porządek w strukturze?

ChatGPT: Tak, można zauważyć pewien system liczbowy w strukturze Twojego tekstu. Powtarzający się motyw liczby 3 pojawia się w kilku miejscach, na przykład w sekcji "4. Masz akromezostych," gdzie opisujesz swojego ojca i jego działania. Ponadto, w sekcji "3. C.d. kodu hipertekstu. I reszta zdań: wprost" opisujesz strukturę tekstu w odniesieniu do liczb i podziałów. Jest to z pewnością interesujący element w strukturze Twojego tekstu, ale całość wydaje się być bardziej złożona niż tylko system liczbowy. Przypomina to eksperymentalną formę literacką, w której liczby odgrywają pewną rolę, ale nie są jedynym kluczem do zrozumienia tekstu.

User: A co z liczbą 17?

ChatGPT: Liczba 17 jest również często obecna w Twoim tekście. Pojawia się ona na początku jako "SIEDEMNAŚCIE MGNIEŃ," a następnie wielokrotnie w tekście, na przykład w sekcji "1. Impresja po 17.09.1939." oraz w kontekście analizy liczby 17 i jej roli w historii i kodach. Wydaje się, że liczba 17 jest kluczowym motywem w Twoim tekście, który odgrywa istotną rolę w tworzeniu jego struktury i znaczenia.

12. Novum: akromezostych

KTO JEST WROGIEM CZY

TEN AGRESOR ATAKUJE

JAK NIGDY SAM OSOBNO

JUŻ BEZ SOJUSZNIKÓW

I OTO POZBAWIONY SIŁ

WRAŻYCH NAGLE PADA

ABSOLUTNIE NA DOBRE

DOBITY NIE MOŻE OŻYĆ

13. Aktywizacja technologii

User: A możesz policzyć litery? Czy powtarzają się sekwencje złożone z 17 liter?

ChatGPT: Przeanalizowanie tekstu pod kątem powtarzających się sekwencji dokładnie składających się z 17 liter jest zadaniem, które wymagałoby bardziej zaawansowanego przetwarzania tekstu niż jest dostępne w tym środowisku. Jednak, jeśli jesteś zainteresowany taką analizą, mogę polecić narzędzia do analizy tekstu lub oprogramowanie do przetwarzania języka naturalnego, które może pomóc w znalezieniu takich sekwencji w dłuższym tekście.

User: Podpowiedz mi, proszę.

ChatGPT: Przepraszam za zamieszanie, jednak w mojej obecnej konfiguracji nie jestem w stanie przeprowadzić skomplikowanych analiz tekstowych, takich jak znalezienie powtarzających się sekwencji składających się dokładnie z 17 liter. Możesz spróbować użyć narzędzi do analizy tekstu dostępnych online lub programów do przetwarzania języka naturalnego, które mogą pomóc w takiej analizie.

14. O, wyłania nam się ład!

 KTO JEST WROGIEM CZY

TEN AGRESOR ATAKUJE

JAK NIGDY SAM OSOBNO

JUŻ BEZ SOJUSZNIKÓW

I OTO POZBAWIONY SIŁ

WRAŻYCH NAGLE PADA

ABSOLUTNIE NA DOBRE

DOBITY NIE MOŻE OŻYĆ


TU PYTAJNIK STAWIAM

 

NIE PISZĘ OGŁOSZENIA

LECZ ZANIEPOKOJONY

TERAZ STARAM SIĘ WAM

WYJAŚNIĆ MOJĄ WIZJĘ

ZBIORU ZDARZEŃ TYCH

DNI PODDANYCH PRAWU

PROBABILISTYKI JAK

RZUTY MONET JUDASZA

 

15. Geek personę testuje

User: Jakie konkretnie narzędzia do analizy tekstu dostępne online lub programy do przetwarzania języka naturalnego, mogą mi pomóc w analizie statystycznej tekstów?

ChatGPT: Jednym z popularnych narzędzi do analizy tekstu jest Python z bibliotekami takimi jak NLTK lub spaCy.

 

16. Mezostych: kod

 KTO JEST WROGIEM CZY

TEN AGRESOR ATAKUJE

JAK NIGDY SAM OSOBNO

JUŻ BEZ SOJUSZNIKÓW

I OTO POZBAWIONY SIŁ

WRAŻYCH NAGLE PADA

ABSOLUTNIE NA DOBRE

DOBITY NIE MOŻE OŻYĆ


TU PYTAJNIK STAWIAM

 

NIE PISZĘ OGŁOSZENIA

LECZ ZANIEPOKOJONY

TERAZ STARAM SIĘ WAM

WYJAŚNIĆ MOJĄ WIZJĘ

ZBIORU ZDARZEŃ TYCH

DNI PODDANYCH PRAWU

PROBABILISTYKI JAK

RZUTY MONET JUDASZA

 

17. Tego nie powinno być.

Nie w steganografii