Co nosili ubodzy rybacy z Pomorza? Czym wyróżniał się odświętny strój bogatych gospodarzy spod Pyrzyc? Szczecińskie Muzeum Narodowe sięgnęło do zawartości chłopskich skrzyń i na najnowszej wystawie zaprezentuje, co na tych ziemiach nosiło się jeszcze w XIX wieku.

Ubiór ludowy był jednym z podstawowych elementów wyróżniających grupę regionalną. Jego geneza i forma zależały przede wszystkim od warunków geograficznych, gospodarczych, społecznych, a także od wydarzeń historycznych. Pod koniec XIX stulecia stroje ludowe zaczęły zanikać, a dziś trudno o oryginalne ubrania pomorskie.

Region pyrzycki był bardzo bogaty na tle całego Pomorza. Starano się tę dobrą sytuację materialną pokazać właśnie w stroju. To były kolory, to był haft, to było dużo jedwabnych wstążek, to była mufka z naturalnego futra. Z dzisiejszego punktu widzenia strój pyrzycki był po prostu przesadzony i przerysowany. Do tego mocno pogrubiał. Natomiast stroje z północy, gdzie rolnictwo było słabe, a ludność utrzymywała się z rybołówstwa były zupełnie inne, mniej strojne, spokojniejsze, taka chłodna elegancja - mówi Iwona Karwowska, kuratorka wystawy.

Strój, zwłaszcza ten odświętny, stanowił informację o pochodzeniu i pozycji społecznej właściciela. Określał jego sytuację majątkową, stan cywilny, profesję. Był jednym z nielicznych przejawów ludowej kultury, w którym zaznaczał się zbytek i luksus. Zanik strojów ludowych, który na terenie Pomorza rozpoczął się już w drugiej połowie XIX wieku, w dużej mierze związany był z rozwojem przemysłu i odchodzeniem od tradycyjnego stylu życia, a proces ten przebiegał często szybko.

Do czasów współczesnych zachowały się nieliczne fragmenty odzieży noszonej niegdyś przez mieszkańców pomorskich wsi po obu stronach obecnej granicy. 

Muzeum Narodowe w Szczecinie na wystawie: "Ze starej skrzyni. Dawne stroje pomorskie" pokazuje ubiory na archiwalnych fotografiach i przedstawieniach ikonograficznych. Na wystawie znalazły się też oryginalne, zachowane do dziś, elementy ubiorów. Zobaczyć można odzież mieszkańców: bogatego, rolniczego południa - Ziemi Pyrzyckiej, oraz z nadmorskiej, rybackiej północy - z Jamna, okolic Trzebiatowa i półwyspu Mönschgut na Rugii/Niemcy. 

Wiele obiektów i fotografii jest publiczne prezentowanych po raz pierwszy. Ekspozycja potrwa do 8 września.