Muzeum Śląskie w Katowicach, którego obecna siedziba znajduje się na terenie dawnej kopalni Katowice, uczciło specjalną wystawą 200-lecie rozpoczęcia eksploatacji górniczej w tym miejscu. Kopalnię zamknięto, ale pamięć o niej przetrwała - przekonują muzealnicy, zapraszając na jubileuszową wystawę.


Dostępna dla zwiedzających od soboty ekspozycja pt. "200 lat kopalni Katowice. Nasza kopalnia" prezentuje historię kopalni Katowice, wcześniej kopalni Ferdynand oraz kilka fenomenów kulturowych powstałych w wyniku 176 lat eksploatacji górniczej w tym miejscu.

Zakład ten, spośród kilkudziesięciu podobnych działających w naszym województwie, otrzymał szansę trwałego ocalenia pamięci branży górniczej, a jego zabudowania stały się wizytówką Śląska, jedną z najbardziej reprezentacyjnych przestrzeni regionu - Strefy Kultury - przypomina Anna Kopaniarz z katowickiego muzeum.

Kopalnia Katowice

Historia kopalni zaczęła się w 1823 roku. Początkowo prosta eksploatacja płytko zalegających pokładów przerodziła się z upływem czasu w rozbudowany zakład wydobywczy. Kolejni właściciele, administratorzy oraz kierownicy dokładali starań, aby wyposażyć go w dostępne nowości techniczne, a kolejne pokolenia górników wydobywały zalegające w tym miejscu bogate złoża węgla.

Działalności zakładu towarzyszyło wiele inicjatyw społecznych, obejmujących z biegiem lat kolejne dziedziny. Ludzie związani z kopalnią mogą godzinami opowiadać wydarzeniach kulturalnych, obchodach barbórkowych, wczasach pracowniczych czy imprezach sportowych - wyliczają przedstawiciele Muzeum Śląskiego.

Dwie części wystawy

Wystawę podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy, zatytułowany "Po pracy", jest prezentowany w budynku dawnego Spichlerza i pokazuje zagadnienia społeczne towarzyszące działalności górniczej, jak górniczy archetyp Górnego Śląska, obrzędowość górniczą, działalność plastyków amatorów z grupy "Gwarek 58", tradycję górniczego muzykowania oraz wpływ kopalni na miasto i jego mieszkańców, w tym tworzenie się wokół zakładu społeczności lokalnych czy klubów sportowych.

Odrębną częścią wystawy jest blok tematyczny "Praca" udostępniony w budynku dawnej Stolarni. Pokazano tu dzieje kopalni jako zakładu. Motywem przewodnim tej części ekspozycji jest proces przeróbki węgla. Inspiracją instalacji jest naziemna część kopalni, w której prowadzony był podział urobku na poszczególne sortymenty węgla. Twórcy wystawy przypominają, że zbudowana na przełomie XIX i XX wieku w ówczesnej kopalni Ferdynand instalacja przeróbki węgla należała wówczas do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych w Europie.

Dzięki zlokalizowaniu muzeum na terenie dawnej kopalni Muzeum Śląskiego, duża część historycznych górniczych zabudowań została zachowana i zrewitalizowana, stając się wizytówką Śląska i jedną z najbardziej reprezentacyjnych przestrzeni regionu. Ze względu na szacunek do miejsca, jego bogatej historii, tradycji oraz dziesiątek tysięcy ludzi związanych z nim zawodowo i emocjonalnie, 200-lecie kopalni zostało uczczone jubileuszową wystawą - informuje Muzeum Śląskie w Katowicach.