Matematyka i wiedza o tańcu - do egzaminów z tych przedmiotów przystąpują dziś maturzyści w całym kraju. 284 tysięcy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo musi przystąpić do zadań z matematyki na poziomie podstawowym. Ich zmagania rozpoczęły się o godzinie 9:00. Wiedza o tańcu to przedmiot dodatkowy, a zdawać go będą tylko te osoby, które wcześniej zadeklarowały chęć sprawdzenia wiedzy z tego zakresu.

Matematyka i wiedza o tańcu - do egzaminów z tych przedmiotów przystąpują dziś maturzyści w całym kraju. 284 tysięcy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo musi przystąpić do zadań z matematyki na poziomie podstawowym. Ich zmagania rozpoczęły się o godzinie 9:00. Wiedza o tańcu to przedmiot dodatkowy, a zdawać go będą tylko te osoby, które wcześniej zadeklarowały chęć sprawdzenia wiedzy z tego zakresu.
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy /Tytus Żmijewski /PAP

>>> ZOBACZ ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM <<<

>>> ZOBACZ ARKUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM <<<

Matura 2017. Na początek polski, teraz czas na matematykę

Piątek jest drugim dniem egzaminacyjnego maratonu. Abiturienci po długim majowym weekendzie rozpoczęli najważniejszy egzamin w życiu od sprawdzenia wiedzy z języka polskiego, zdobytej w trakcie dotychczasowego procesu nauczania. Kolejnym punktem na długiej liście egzaminów jest matematyka.

Królowa nauk sieje postrach wśród uczniów, ale czy słusznie? W ubiegłym roku była "bardzo łatwa" - tak mówili nam uczniowie z liceum w Węgorzewie w województwie warmińsko-mazurskim. Czy podobnie będzie w tym roku? Tego dowiemy się dopiero wtedy, gdy uczniowie opuszczą sale, w których napiszą egzamin.

Egzamin na poziomie podstawowym rozpoczął się o godzinie 9:00. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 170 minut.

O godzinie 14:00 rozpocznie się egzamin z wiedzy o tańcu.

Arkusze z matematyki na poziomie rozszerzonym będą wręczane uczniom dopiero we wtorek 9 maja.

Matura 2017. Czy możliwe są przecieki?

Tak, jednak w takiej sytuacji egzamin maturalny zostałby unieważniony, a uczniowie musieliby go powtarzać.

Matura 2017. Egzaminy potrwają trzy tygodnie

Obowiązkowymi egzaminami, do których muszą przystąpić wszyscy maturzyści to, poza matematyką na poziomie podstawowym, język polski (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy) i jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla jednak, że absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej, jak i w ‎części pisemnej.

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz pisemnej, a także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej. W ostatnim przypadku CKE nie określa progu ‎zaliczenia.‎

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎

Matura 2017. Harmonogram egzaminów

(j.)