Maturzyści przystąpią we wtorek rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będzie egzamin z historii muzyki. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Maturzyści przystąpią we wtorek rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będzie egzamin z historii muzyki. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.
zdj. ilustracyjne /PAP/Tytus Żmijewski /PAP

Chęć zdawania egzaminu z WOS zadeklarowało 32 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli ponad 12,5 proc. z nich, a historię muzyki - 374 osoby. Egzamin z WOS zdawać będzie także około 3,2 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Z kolei wśród abiturientów z wcześniejszych roczników chęć zdawania historii muzyki zadeklarowało 46 osób.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Abiturienci zdający maturę według starych zasad mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru.

Wszyscy maturzyści - niezależnie czy zdają maturę według starych, czy według nowych zasad - muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

(mn)