Maturzyści przystąpią w poniedziałek rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu odbędzie się egzamin z łaciny. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Maturzyści przystąpią w poniedziałek rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu odbędzie się egzamin z łaciny. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.
Maturzyści przystąpią w poniedziałek rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym /Michał Dukaczewski /Archiwum RMF FM

Chęć zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 74 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli ponad 26 proc. z nich, a łaciny - 85 osób. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zdawać będzie także w poniedziałek blisko 6,8 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników, a z łaciny 21 osób.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić do sześciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym - rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, czyli np. matematyka. Abiturienci zdający maturę według starych zasad mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie można do sześciu. Mogą też zdawać egzamin na wybranym przez siebie poziomie - podstawowym lub rozszerzonym.

Wszyscy maturzyści - niezależnie czy zdają maturę według starych, czy według nowych zasad - muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

(j.)