Podobnie jak w latach ubiegłych, geografia i biologia są najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze - wybrał je mniej więcej co piąty abiturient. Wśród języków obcych prym wiedzie angielski - zdawać go będzie blisko 90 proc. maturzystów. Jutro rozpoczyna się tegoroczny sezon maturalny.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, matematykę, język obcy i wybrany przedmiot (lub kilka przedmiotów - do sześciu).

Wśród języków obcych najpopularniejszy jest język angielski - wybrało go blisko 90 proc. proc. maturzystów, czyli ponad 290 tys. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki - zdawać go będzie ponad 37 tys. maturzystów. Rosyjski chce zdawać około 10 tys. maturzystów. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać mniej niż jeden proc. abiturientów (odpowiednio: 2,3 tys., 1,2 tys. i blisko 650 osób).

Geografię chce zdawać 64 tys. maturzystów (blisko 20 proc. ogółu abiturientów), biologię - 58 tys. maturzystów (17 proc.), wiedzę o społeczeństwie - 41 tys. maturzystów (12 proc.).

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż 10 proc. abiturientów. Swoją wiedzę z chemii chce sprawdzić - 31 tys. maturzystów, z fizyki z astronomią - 25 tys., z historii - 17 tys., z historii sztuki - 2,8 tys., z informatyki - 4,7 tys.. Chęć zdawania egzaminów z pozostałych przedmiotów zadeklarowało mniej niż tysiąc osób w skali kraju: z filozofii - około 530 osób, z historii muzyki - około 360 osób, z łaciny z historią  antyczną - około 160 osoby, z wiedzy o tańcu - 80 osób, z kaszubskiego - około 20 osób.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego: 252 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 72 z ukraińskiego i 27 z litewskiego.

Maturzyści z klas dwujęzycznych będą zdawać egzaminy w językach obcych.

Wszyscy maturzyści muszą zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Egzaminy przeprowadzane będą w szkołach przez nauczycieli.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym rok blisko 334 tys. abiturientów. Część pisemna egzaminu rozpoczyna się w 5 maja, potrwa do 23 maja.

(j.)