Dziś trzeci dzień maturalnych zmagań. O godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin dojrzałości z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po jego zakończeniu opublikujemy arkusze CKE oraz propozycje odpowiedzi.

Także dziś - po południu - odbędzie się egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 

Przypomnijmy, że język obcy na poziomie podstawowym uczniowie zdają na egzaminie pisemnym obowiązkowo - tak jak język polski i matematykę. Chętni mogą zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym. Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić jeszcze do maksymalnie pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Jak wygląda harmonogram egzaminów w przypadku pozostałych języków obcych?

W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. 

Egzamin z niemieckiego będzie 14 maja, z rosyjskiego - 16 maja, z francuskiego - 17 maja, z hiszpańskiego - 21 maja, z włoskiego - 22 maja, z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) - 23 maja, a z języków regionalnych: z łemkowskiego - 22 maja i z kaszubskiego - 23 maja.

Za maturzystami egzamin z j. polskiego i matematyki

Sesja maturalna rozpoczęła się 6 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony został egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2019. Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Wczoraj rano przeprowadzony został egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z łaciny i kultury antycznej.

ARKUSZ Z MATURY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM (NOWA MATURA) ZOBACZ <<<< TUTAJ >>>>

ARKUSZ Z MATURY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWY (STARA MATURA) ZOBACZ <<<< TUTAJ >>>>

MATEMATYKA. POZIOM PODSTAWOWY - TUTAJ ZNAJDZIECIE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

Maturzyści w kolejnych dniach przystąpią do następujących egzaminów: 10 maja: rano - z biologii, po południu - z wiedzy o społeczeństwie; 13 maja: rano - chemii, po południu - z informatyki; 15 maja: rano - z geografii, po południu - z historii sztuki; 20 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z historii, 23 maja - po południu - z historii muzyki oraz wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko maturzyści z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad).