Maturalny maraton trwa. Dziś o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin dojrzałości z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po jego zakończeniu opublikujemy arkusze CKE oraz propozycje odpowiedzi. Także dziś - po południu - zostanie przeprowadzony egzamin z filozofii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Początek o godzinie 14:00.

Egzamin z matematyki jest obowiązkowy, ale tylko na poziomie podstawowym. Ten został przeprowadzony we wtorek. 

Maturzyści musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

ARKUSZ Z MATURY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM (NOWA MATURA) ZOBACZ <<<< TUTAJ >>>>

ARKUSZ Z MATURY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWY (STARA MATURA) ZOBACZ <<<< TUTAJ >>>>

TUTAJ ZNAJDZIECIE propozycje rozwiązań przygotowane przez matematyków z liceum w Węgorzewie w woj. warmińsko-mazurskim

Za maturzystami zmagania z j. polskim i j. angielskim

Wczoraj maturzyści przystąpili do egzaminu z j. angielskiego. W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym znalazło się dziewięć zestawów zadań. Część z nich odnosiła się do nagranych tekstów, m.in. rozmów na temat tego, jak to jest, gdy ma się urodziny 29 lutego, aplikowania na studia za granicą, pierwszej reklamy w telewizji brytyjskiej, a także informacji na temat wyboru odpowiedniego stroju na właściwą okazję i napadu na fast food w Nowym Orleanie. 

Abiturienci musieli też rozwiązać zadania do zamieszczonych w teście tekstów, m.in. fragmentu powieści J.K. Rowling "Harry Potter i więzień Azkabanu", mówiącego o początku meczu quidditcha. Do napisania był też tekst własny w formie maila do kolegi w Londynie, w którym mieli poinformować, że przebywają na rocznym stypendium w Szkocji i od niedawna wynajmują mieszkanie. 

MATURA 2019: Język angielski na poziomie podstawowym [ARKUSZ i ODPOWIEDZI]

MATURA 2019: Język angielski na poziomie rozszerzonym [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Sesja maturalna rozpoczęła się w poniedziałek rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony został egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części - maturzyści musieli rozwiązać test i napisać własny tekst (praca miała liczyć co najmniej 250 słów). Mieli wybór między napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego.

Matura 2019. Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Jak wygląda harmonogram egzaminów w kolejnych dniach?

W kolejnych dniach maturzyści przystąpią do następujących egzaminów: 10 maja: rano - z biologii, po południu - z wiedzy o społeczeństwie; 13 maja: rano - chemii, po południu - z informatyki; 15 maja: rano - z geografii, po południu - z historii sztuki; 20 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z historii, 23 maja - po południu - z historii muzyki oraz wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko maturzyści z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad).

Co obowiązkowo zdają uczniowie na maturze?

Przypomnijmy, że język obcy na poziomie podstawowym uczniowie zdają na egzaminie pisemnym obowiązkowo - tak jak język polski i matematykę. Chętni mogą zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym. Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić jeszcze do maksymalnie pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Jak wygląda harmonogram egzaminów w przypadku pozostałych języków obcych?

W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. 

Egzamin z niemieckiego będzie 14 maja, z rosyjskiego - 16 maja, z francuskiego - 17 maja, z hiszpańskiego - 21 maja, z włoskiego - 22 maja, z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) - 23 maja, a z języków regionalnych: z łemkowskiego - 22 maja i z kaszubskiego - 23 maja.