Rusza kolejny tydzień maturalnych zmagań. Dziś rano zostanie przeprowadzony egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Po jego zakończeniu opublikujemy arkusze i propozycje odpowiedzi.

Egzamin maturalny z chemii rozpocznie się o godzinie 9:00.  

Do egzaminu w "nowej formule" przystąpi ok. 26 500 tegorocznych absolwentów oraz ok. 9 500 absolwentów z lat 2015-2018. Do egzaminu w "starej" formule przystąpi ok. 1 000 osób - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Po południu zostanie przeprowadzony egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu w "nowej formule" przystąpi ok. 8 100 tegorocznych absolwentów oraz ok. 650 absolwentów z lat 2015-2018. Do egzaminu w "starej" formule przystąpi ok. 40 osób - informuje CKE.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy na poziomie podstawowym (chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym). Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie można przystąpić do pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Maturzyści muszą przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Matura 2019. Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Matematyka, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Matematyka poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 

Matura 2019: Język angielski na poziomie podstawowym [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019: Język angielski na poziomie rozszerzonym [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]  

Matura 2019. Biologia, poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI]

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20-21 sierpnia. 

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 3 do 19 czerwca.