Dziś maturzyście zmierzą się z egzaminem z biologii i wiedzy o społeczeństwie. Sprawdziany, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, rozpoczną się odpowiednio o 9 i 14. Po zakończonym egzaminach będziemy publikować arkusze i propozycje odpowiedzi.

Chęć zdawania egzaminu z biologii wyraziło 47,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 17,7 proc., a z wiedzy o społeczeństwie (WOS) - 20 tys. osób, czyli 7,4 proc. tegorocznych absolwentów.

Biologia jest od dawna w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze. Obecnie plasuje się na piątym miejscu po angielskim na poziomie rozszerzonym (najczęściej wybieranym przedmiocie dodatkowym), geografii, matematyce na poziomie rozszerzonym i języku polskim na poziomie rozszerzonym. Wiedza o społeczeństwie jest na dziewiątym miejscu na liście wyborów maturzystów.

Do egzaminu z biologii przystąpi w piątek także 12,7 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Chęć zdawania WOS zadeklarowało 1,5 tys. osób ze starszych roczników.

MATURA 2019. Język polski, poziom podstawowy. ARKUSZE I ODPOWIEDZI>>>>

MATURA 2019. Język polski, poziom rozszerzonym. ARKUSZE I ODPOWIEDZI>>>

MATURA 2019. Matematyka, poziom podstawowy. ARKUSZE I ODPOWIEDZI >>>

MATURA 2109. Matematyka, poziom rozszerzony. ARKUSZE I ODPOWIEDZI >>>

Abiturienci musieli też wybrać co najmniej jeden przedmiot z grupy tzw. przedmiotów dodatkowych. Są to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego maturzyści obowiązkowo przystępują do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20-21 sierpnia. 

MATURA 2019. Język angielski, poziom podstawowy. ARKUSZE I ODPOWIEDZI>>>

 MATURA 2019. Język angielski, poziom rozszerzony.  ARKUSZE I ODPOWIEDZI>>>

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 3 do 19 czerwca.