Maturzyści dziś rano przystąpili do pisemnego egzaminu z informatyki. Po południu przystąpili do egzaminów z języka włoskiego: na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Nie są to egzaminy obowiązkowe.

Chęć zdawania egzaminu maturalnego z informatyki zadeklarowało 3,4 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Z kolei chęć zdawania egzaminu z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarował mniej niż jeden procent tegorocznych absolwentów. Razem z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdają abiturienci ze starszych roczników.

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ARKUSZE Z INFORMATYKI:


PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ARKUSZE Z MATURY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM:

Trzy obowiązkowe egzaminy pisemne

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Dziś ruszyła sesja egzaminów ustnych. W całym kraju przeprowadzone zostaną w tym roku tylko 842 takie egzaminy.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, gdyż nie ma progu zaliczeniowego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

Sesja pisemnych egzaminów maturalnych zakończy się w czwartek, a sesja egzaminów ustnych w piątek.

Matura 2021. O czym trzeba pamiętać?

W związku z pandemią koronawirusa egzaminy maturalne przeprowadzane są w reżimie sanitarnym: zasady zbliżone są do tych, które obowiązywały w marcu podczas sprawdzianów próbnych i w czasie ubiegłorocznych matur. Poniżej najważniejsze z nich: 

  • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zgodnych z objawami Covid-19;
  • Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem;
  • Maturzyści mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym np. telefonów, książek czy maskotek;
  • Każdy zdający ma korzystać z własnych długopisów, ołówków, linijki, cyrkla itd.: uczniowie nie mogą ich sobie nawzajem pożyczać;
  • Szkoła nie zapewnia uczniom wody - na egzamin mogą więc przynieść własną butelkę z wodą;
  • Odległość co najmniej 1,5 metra maturzyści mają zachować również, czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej.

PEŁNĄ LISTĘ WYTYCZNYCH znajdziecie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej >>>> 

/RMF FM
/RMF FM
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl

Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.