Dziś tegoroczni maturzyści dowiedzą się, jak poszedł im egzamin dojrzałości. Od jego wyniku uzależnione będzie, czy dostaną się na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

Wyniki matury 2021 będą znane już o godzinie 8:30. Zostaną opublikowane na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej (OKE).

  • OKE Gdańsk (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie)
  • OKE Jaworzno (woj. śląskie)
  • OKE Kraków (woj. małopolskie, lubelskie, podkarpackie)
  • OKE Łomża (woj.  podlaskie, warmińsko-mazurskie)
  • OKE Łódź (woj. łódzkie, świętokrzyskie)
  • OKE Poznań (woj.  wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
  • OKE Warszawa (woj. mazowieckie)
  • OKE Wrocław (woj. dolnośląskie, opolskie)

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się od niego odwołać.

Ten, kto nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Wymagania podczas matury 2021

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych ani obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

W grupie przedmiotów do wyboru były: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.