Unia Europejska jest w stanie przyjąć milion uchodźców rocznie - powiedział Reutersowi szwedzki minister sprawiedliwości i migracji Morgan Johansson. Jego zdaniem, z braku porozumienia w UE, nowe zasady azylowe powinny być przyjęte większością głosów.

Unia Europejska jest w stanie przyjąć milion uchodźców rocznie - powiedział Reutersowi szwedzki minister sprawiedliwości i migracji Morgan Johansson. Jego zdaniem, z braku porozumienia w UE, nowe zasady azylowe powinny być przyjęte większością głosów.
Morgan Johansson /Wiktor Dabkowski /PAP

Europa jako kontynent musi ponieść swoją część odpowiedzialności za globalny kryzys uchodźczy (...). Unia Europejska powinna być zdolna przyjąć milion uchodźców rocznie. Jesteśmy najbogatszym kontynentem świata i jest oczywiste, że jeśli w ogóle jest ktoś, kto naprawdę może sobie z tym poradzić, to jest to Europa z 500 milionami osób - powiedział minister z Partii Robotniczej-Socjaldemokratów.

Zdaniem polityka Unia Europejska potrzebuje stałego mechanizmu, który rozdzielałby migrantów między kraje Wspólnoty. Byłby to rodzaj systemu kwotowego zobowiązującego do przyjęcia pewnej ich liczby z obozów poza UE oraz bardziej zharmonizowanych zasad udzielania azylu. 

W przypadku braku zgody, są zasady podejmowania decyzji, których można użyć. Również w tym obszarze mogą być stosowane decyzje podejmowane większością głosów - powiedział Johansson.

Szwecja przyjęła w 2015 roku 163 tys. migrantów starających się o azyl, co jest rekordem w jej historii i największym odsetkiem w UE, jeśli weźmie się pod uwagę liczbę mieszkańców tego kraju wynoszącą ok. 10 mln. Do całej UE napłynęło w ubiegłym roku ok. 1,3 mln migrantów.

Johansson ujawnił, że wraz z innymi ministrami krajów nordyckich napisał list do Komisji Europejskiej z apelem o podjęcie działań przeciwko Węgrom w związku ich polityką odmawiania przyjmowania migrantów. Reuters podkreśla, że wypowiedzi ministra na ten temat stoją w sprzeczności ze stanowiskiem nie tylko Węgier, ale także innych krajów Europy Środkowej odrzucających przyjmowanie migrantów.

(az)