"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 grudnia 2023 r. powołał Artura Sobonia na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego" - poinformowano na stronie internetowej prezydenta. Soboń był w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego m.in. wiceministrem finansów.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 grudnia 2023 r. powołał Artura Sobonia na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wręczenie nominacji odbyło się w dniu 6 grudnia 2023 r. w Pałacu Prezydenckim" - przekazano na stronie prezydenta.

Kim jest Artur Soboń?

Artur Soboń 46 lat, pochodzi ze Świdnika. W latach 2006-2010 był radnym powiatowym i członkiem zarządu powiatu świdnickiego. W okresie od 2010 r. do 2015 r.  pełnił funkcję radnego w sejmiku województwa lubelskiego.

Posłem został w roku 2015. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Artur Soboń w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wiceministra m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

O zarządzie NBP

Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje zarząd NBP. W jego skład wchodzi prezes NBP - jako przewodniczący - a także od 6 do 8 członków zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP.

Członkowie zarządu banku centralnego są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Kadencja członków zarządu banku trwa 6 lat i ta sama osoba nie może być członkiem zarządu NBP dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Zarząd NBP realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej oraz podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP. Do zakresu działania zarządu NBP należą m.in.: realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej, nadzorowanie operacji otwartego rynku, ocena funkcjonowania systemu bankowego, analiza stabilności krajowego systemu finansowego, uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP.

W skład zarządu Narodowego Banku Polskiego oprócz powołanego w środę Artura Sobonia wchodzą:

  • Adam Glapiński (prezes NBP),
  • Marta Kightley (wiceprezes NBP - pierwszy zastępca prezesa NBP),
  • Adam Lipiński (wiceprezes NBP),
  • Marta Gajęcka,
  • Paweł Mucha,
  • Piotr Pogonowski,
  • Rafał Sura,
  • Paweł Szałamacha.