Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc.

W dniach 5-6 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zdecydowała utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Stopy procentowe: Niepewność przyczyną stabilizacji

W tym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Raz we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a drugi raz - w październiku, o 25 pkt. bazowych. Łącznie stopy spadły o 1 pkt. proc.

Środowa decyzja RPP jest zgodna z prognozami ekonomistów. 

Przyczyną tej stabilizacji jest przede wszystkim niepewność - mówi Jarosław Sadowski z Expandera. To niepewność dotycząca kolejnych działań jeszcze niepowołanego rządu co do wydatków z budżetu państwa.

Co z ratami kredytów?

Czy raty kredytów zaczną spadać? Zarówno trzy jak i sześć miesięcy były wyższe stawki WIBOR, od których zależy poziom oprocentowania, więc i raty kredytów hipotecznych - mówi Sadowski.

WIBOR natomiast jest zależny od stóp procentowych, a te w ostatnich miesiącach były obniżane.

Jeśli ktoś teraz, w grudniu, będzie miał aktualizację raty kredytu na 300 tys. złotych opartego o trzymiesięczny WIBOR, to ten spadek stawki WIBOR obniży ratę z poziomu 2341 zł do poziomu 2177 zł - wyjaśnia ekonomista.

W przypadku kredytu opartego o WIBOR sześciomiesięczny ten spadek będzie większy, o około 220 złotych.