Podlaski Tykocin był dziś Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Prawa miejskie otrzymał w 1425 roku. Po śmierci ostatniego z rodu litewskiego Gasztołdów miasto przeszło pod władzę króla Zygmunta Starego. Tykocin stał się wtedy centrum i siedzibą podlaskich dóbr królewskich. W tamtejszym zamku umieszczony był arsenał Rzeczypospolitej, skarbiec m.in. ze słynnymi arrasami i biblioteką królewską. Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów do 1661 roku miasto pozostało królewszczyzną, żeby później trafić w ręce Stefana Czarnieckiego

Czarniecki odbudował wtedy zniszczony w czasie potopu szwedzkiego zamek i umieścił w nim swój osobisty skarbiec. Z polecenia prawnuka Stefana Czarneckiego w 1763 roku postawiono na rynku głównym pomnik słynnego hetmana.

(mpw)