Papież Franciszek ogłosił, że 6 czerwca odwiedzi Sarajewo. Ma nadzieję, że jego wizyta przyczyni się do umocnienia braterstwa i pokoju, przyjaźni i dialogu międzyreligijnego w Bośni i Hercegowinie.

W tym roku przypada 20. rocznica zakończenia wojny w tej republice.  

W 1997 roku w zniszczonym w czasie wojny domowej Sarajewie był Jan Paweł II.  

Podczas południowego spotkania na modlitwie Anioł Pański Franciszek apelował o "humanizm solidarności" i "humanizm życia", który - jak podkreślił - rodzi się, gdy broni się życia.  

Nawiązując do obchodzonego w niedzielę przez Kościół we Włoszech Dnia Życia papież mówił, że przyłącza się do apelu biskupów tego kraju o "odnowione uznanie osoby ludzkiej i o bardziej odpowiednią ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci".

Kiedy otwiera się na życie i służy się życiu, doświadcza się rewolucyjnej mocy miłości i czułości - stwierdził papież.  

W rozważaniach przed modlitwą Franciszek mówił też, że "Ewangelia jest słowem życia".

Nie uciska ludzi, przeciwnie - wyzwala tych, którzy są niewolnikami tak wielu złych duchów tego świata; próżności, przywiązania do pieniędzy, pychy, zmysłowości - powiedział.

Ewangelia zmienia serce, zmienia życie, przekształca skłonności do zła w dobre zamiary - mówił papież. 

(mpw)