Tradycja odwiedzania grobów bliskich w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki jest dla nas bardzo ważna – podtrzymuje ją aż 99,2 proc. polskich rodzin. Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Opinii RMF.

Prawie połowa z nas (46 procent) przychodzi na cmentarz kilka razy w roku, raz w miesiącu groby odwiedza 16 proc. osób, kolejne 16 proc. bywa na cmentarzu kilka razy w miesiącu, a 10 proc. przychodzi tam jeszcze częściej. 

Dzień Wszystkich Świętych najważniejszy

Najczęściej groby bliskich odwiedzamy w dniu Wszystkich Świętych – robi tak aż 97 proc. Polaków. Często na cmentarz wybieramy się bez specjalnej okazji (88 proc.) lub w dniu związanym z pamięcią o zmarłym – w rocznicę jego śmierci, urodzin lub imienin. 75 proc. z nas odwiedza groby bliskich w Święta Wielkanocne, Zaduszki i Święta Bożego Narodzenia.
 

Wielu z nas jedzie daleko by odwiedzić groby bliskich

Odwiedziny grobów często wiążą się z koniecznością wyjazdu do innej miejscowości. I choć 58 proc. z nas ma groby bliskich w miejscowości swojego zamieszkania, to podobna grupa osób (57 proc.) musi pojechać do innej, choć blisko położonej miejscowości (do 100 km). 29 proc. Polaków posiada groby w miejscowościach oddalonych o więcej niż 100 km od miejsca zamieszkania, a 3 proc. na cmentarzach poza granicami kraju.

Światło pamięci

Pamięć o zmarłych wyrażamy zapalając na grobach znicze i świece (96 proc. wskazań) lub ozdabiając mogiły kwiatami (74 proc.). Rzadziej przynosimy na grób wieńce (16 proc.) lub stroiki (12 procent).

Porządek na grobach

Przywiązanie Polaków do tradycji obchodzenia dnia Wszystkich Świętych wyraża się także w porządkowaniu grobów. Zazwyczaj zajmuje się tym ktoś z najbliższej rodziny zmarłego. Bardzo rzadko (0,9 proc.) do posprzątania grobów wynajmujemy kogoś spoza rodziny. Tylko pojedyncze badane osoby nie wiedziały, kto sprząta groby ich bliskich lub przyznały, że te w ogóle nie są porządkowane.