W szkołach podstawowych jutro odbędą się dwa powszechne badania Instytutu Badań Edukacyjnych. Będą one dotyczyć trzecioklasistów oraz piątoklasistów. Badania mają pokazać mocne i słabe strony uczniów z zakresu języka polskiego i matematyki.

Wyniki badań mają pomóc nauczycielom lepiej planować dalszą pracę z uczniami, sprawdzą, czy szkoła pomogła im rozwinąć umiejętności rozumowania, myślenia strategicznego, argumentowania, wnioskowania czy dokonywania interpretacji. 

Do badania "Kompetencje trzecioklasistów - K3" do połowy kwietnia zgłosiło się ponad 6,5 tys. szkół podstawowych. Z kolei do badania "Kompetencje piątoklasistów - K5" - ponad 5 tys. szkół. 

"Wyniki informacją dla nauczycieli"

Jak zaznaczają eksperci IBE, bardzo ważne jest, że na podstawie wyników uczniów nie będzie dokonana jakakolwiek selekcja na kolejnych etapach edukacyjnych. Wyniki mają być jedynie informacją dla nauczycieli i dyrektorów szkół, jaki poziom umiejętności osiągają dzieci. Po przeprowadzeniu testu szkoły wprowadzą odpowiedzi uczniów do systemu komputerowego, wykorzystując platformę udostępnioną przez Instytut. 

Po 48 godzinach otrzymają informację na temat wyników poszczególnych uczniów. W czerwcu dyrektorzy szkół będą mogli porównać, jak wypada ich szkoła w badaniu na tle innych szkół z terenu województwa. Jeśli szkoła nie zgłosiła się do badania, będzie mogła przeprowadzić test we własnym zakresie - pytania pojawią się na stronie internetowej 20 maja. W tym przypadku jednak nie otrzyma informacji zwrotnej o ocenie każdego z uczniów ani też o tym, jak wypada na tle województwa. 

Rozumienie tekstu i sprawność rachunkowa

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych wezmą udział szkoły, które zgłosiły się i przystąpiły do niego dobrowolnie. Wyniki jednego i drugiego testu będą informacją dla nauczycieli i szkoły o tym, jaki poziom kompetencji z języka polskiego i matematyki osiągnęli uczniowie w badanych obszarach.

W części z języka polskiego w badaniu użyte zostaną zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu ujęte w formę zarówno wyboru odpowiedzi, jak i zredagowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. Sprawdzane będą przede wszystkim kompetencje dotyczące odbioru tekstu - korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętności wyszukiwania informacji i wnioskowania na podstawie tekstu, umiejętność analizy i interpretacji. 

W części matematycznej sprawdzane będą kompetencje z obszaru sprawności rachunkowej, wyobraźni geometrycznej oraz umiejętność rozwiązywania różnego typu zadań tekstowych.

(md)