Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", która dziś obraduje w Warszawie, zapowiedziała, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację Kodeksu pracy. Nowe prawo znosi przepis o dodatkowych dniach wolnych należnych pracownikowi za święta przypadające w soboty.

Związkowcy kwestionują zniesienie w ustawie przepisu, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Ma to wyrównać gospodarce straty, jakie wiązałyby się z dodatkowym dniem wolnym 6 stycznia.

Jako "Solidarność" jesteśmy za świętem Trzech Króli, ale nie wiedzieliśmy, że rząd postąpi w ten sposób, że będzie manipulował przy kodeksie pracy i go liberalizował - powiedział przewodniczący związku Piotr Duda.

Podczas posiedzenia KK "S" przypomniano, że "Solidarność", wspólnie z innymi organizacjami związkowymi, zwróciła się też do prezydenta, by wystąpił o zbadanie konstytucyjności nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie dofinansowania dla zatrudniających osoby o niskim stopniu niepełnosprawności.