W Warszawie zmarł Jan Kułakowski, pierwszy negocjator członkostwa Polski w Unii Europejskiej i były ambasador naszego kraju przy UE. Miał 81 lat.

Brał udział w powstaniu warszawskim, w 1946 wyemigrował do Belgii.

W latach 1990–1996 zajmował stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego oraz szefa Misji Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli. W rządzie Jerzego Buzka w 1998 objął stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika ds. negocjacji Polski z Unią Europejską, zasiadał w Komitecie Integracji Europejskiej i Narodowej Radzie Integracji Europejskiej.

Był kawalerem Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia.

Odszedł człowiek bardzo mi bliski. Połączyła nas przed laty wspólna troska o przyszłość Polski w europejskiej wspólnocie, wspólne zabiegi o to, aby Polska znalazła godne miejsce w rodzinie europejskich narodów.Był dla mnie najpierw nauczycielem a potem najbliższym współpracownikiem i przyjacielem na tej trudnej drodze. Mógł uczyć nas wszystkich, dzieląc się swoim europejskim doświadczeniem, bo polskie losy na wiele lat rzuciły go daleko od ojczyzny - powiedział Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Nigdy nie zabrakło mu odwagi ani siły charakteru, aby bronić spraw polskich. Ale nigdy nie zabrakło mu odwagi ani siły charakteru, aby bronić wartości europejskich, bo rozumiał że siła Polski płynie z siły zjednoczonej Europy. To przekonanie połączyło nas w sposób szczególny. Będzie nam go wszystkim bardzo brakowało - dodał.