Technicy farmaceutyczni nie chcą pracować przez dwa lata za kilkaset złotych miesięcznie i przekonują resort zdrowia do zmiany przepisów - dowiaduje się "Dziennik Polski". Wielu absolwentów ma zamiar zostać w Krakowie. Ponieważ zgodnie z przepisami, po skończeniu szkoły odbywa się dwuletni staż, trudno obecnie znaleźć miejsce w którejś z aptek.

Niestety, zarobki stażystów są bardzo niskie. Pracodawcy mogą sobie pozwolić na oszczędzanie ich kosztem. Za wykonywanie tych samych obowiązków co pracownik, stażyści otrzymują jedynie niewielkie wynagrodzenie.

Nie ma przepisów, które regulowałyby kwestię wynagrodzenia stażystów. Utrzymanie z tych, niskich wynagrodzeń, w takim mieście jak np. Kraków jest bardzo trudne.

To jeden z powodów, dla których pojawił się postulat skrócenia dwuletniego okresu nauki. Stażyści przekonują, że już po kilku miesiącach są w stanie wykonywać swój zawód jako samodzielni i pełnowartościowi pracownicy.

Jak podkreśla prezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP Dominik Żyro, walka o zmianę przepisów trwa już od kilku lat. Na razie bezskutecznie.

Związek stara się przekonać resort zdrowia do skrócenia okresu stażu do 12 miesięcy. Chciałby też przepisów, określających możliwości dokształcania oraz stworzenia rejestru techników.

Z kolei Piotr Jóźwiakowski - prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie twierdzi, że powstaje zbyt dużo szkół, kształcących w zawodzie technika farmaceutycznego. Niektóre o niskim poziomie nauczania. Na rynku nie ma aż tak dużego zapotrzebowania w tym zawodzie. Z roku na rok będzie im coraz trudniej znaleźć pracę.

Sprzeciwia się także skróceniu okresu stażowego, tłumacząc jego długość koniecznością nie tylko nauki zawodu lecz również nabycia przez absolwentów doświadczenia.