Nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio nałożył na abp. Marka Jędraszewskiego paliusz – symbol misji pasterskiej i Chrystusowego jarzma. Paliusz to wstęga w formie okręgu, do której dołączone są dwa wolno zwisające końce. Formuła wypowiadana podczas nałożenia wskazuje na jego symbolikę – więzi ze stolicą apostolską, jedność, więzi miłości, wezwanie do ewangelicznego męstwa. Wstęga z owczej wełny, przyozdobiona czarnymi, haftowanymi krzyżami, symbolizuje także misję pasterską i wolę Bożą.

Nałożony na moje ramiona paliusz wzywa do wierności wobec tej krakowskiej ziemi. Znaczy to: nowy jej pasterz ma wychodzić ku tej ziemi, ku jej mieszkańcom, podziwiać i kochać jej krajobrazy - powiedział abp Jędraszewski.

Abp Jędraszewski podczas homilii nawiązywał do Karola Wojtyły, który w 1964 r. otrzymał, jako metropolita krakowski, paliusz z rąk papieża Pawła VI. Zwrócił uwagę, że dziś przypada 39. rocznica mszy św. inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II.

Przywołując nauki i poezje Wojtyły abp Jędraszewski mówił o symbolice krzyża, który jest "pastwiskiem"; podkreślił, że paliusz symbolizuje troskę pasterza o owce.

Wiedział przecież doskonale: paliusz, utkany z wełny owieczek i nakładany na ramiona metropolity, symbolizuje troskę pasterza, który - na wzór Chrystusa - ma być dobrym pasterzem wobec powierzonej sobie owczarni. Ma ją chronić przed niebezpieczeństwami i umacniać - mówił metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski zaznaczył, że papież Polak świadczył wiarę i szukał ludzi - owiec zagubionych, "by prowadzić je na pastwisko Chrystusowego Krzyża". Jan Paweł II - zaznaczył metropolita krakowski - całym swoim pontyfikatem "niestrudzenie pokazywał, jak można i trzeba wraz z krzyżem iść pod prąd, jak zwyciężać w znaku krzyża".

Paliusz według tradycji był nakładany nowym metropolitom przez papieża w uroczystość św. Piotra i Pawła w bazylice św. Piotra w Rzymie.

Od stycznia 2015, decyzją Franciszka, paliusz, wręczony arcybiskupowi metropolicie w Rzymie, nakładany jest na niego we własnej archidiecezji przez nuncjusza apostolskiego. Papież przyznał paliusz Jędraszewskiemu w czerwcu tego roku, ale uroczyste nałożenie przez nuncjusza apostolskiego nastąpiło w niedzielę w katedrze wawelskiej.

Paliusz noszą papieże oraz arcybiskupi metropolici, nakładany jest na ornat w czasie celebracji liturgicznych. Paliusz nosi także patriarcha Jerozolimy obrządku łacińskiego.

Pochodzenie paliusza jest niepewne. Jego początki sięgają wczesnego chrześcijaństwa, kiedy to rzymscy notable i ludzie nauki zakładali na tunikę wierzchnią szatę - to ona prawdopodobnie dała początek dzisiejszemu paliuszowi. Początkowo (IV w.) nosili go tylko papieże, ale już od VI w. także niektórzy biskupi - paliusz oznaczał prymat nad innymi biskupami.

(j.)