Jedna czwarta Polaków stosowała w ciągu ostatniego roku jakąś dietę. Z jadłospisu najczęściej wykluczali oni słodycze i tłuste potrawy- wynika z lipcowego sondażu CBOS.

Według badań CBOS ponad połowa respondentów (55 proc.) decydujących się na dietę wyklucza lub ogranicza cukier i słodycze; co trzeci - tłuste potrawy (34 proc.), a blisko co czwarty napoje alkoholowe (23 proc.). Mniej niż co dziesiąty badany zrezygnował bądź ograniczył spożycie mleka (9 proc.) lub przetworów mlecznych (8 proc.). Sporadycznie eliminowanymi z diety produktami były: ryby (4 proc.), jajka kurze (4 proc.), owoce (3 proc.), warzywa (3 proc.).

Jak podaje CBOS, w ciągu ostatniego roku diety eliminacyjne stosunkowo najczęściej stosowały osoby najlepiej wykształcone (36 proc.), o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł (35 proc.), w wieku 18-24 lata (34 proc.), żyjące w związkach nieformalnych (44 proc.) lub w stanie wolnym (33 proc.).

CBOS wylicza, że ogromna większość Polaków (84 proc.) jest zadowolona z efektów stosowania diety. Jedynie co ósmy badany stosujący dietę (13 proc.) uważa, że nie przyniosła ona spodziewanych efektów.