Kiedy przed 70 laty na Wieluń w Łódzkiem spadały pierwsze bomby II wojny światowej, najbardziej przerażający był dźwięk nadlatujących samolotów i pocisków - wspominają świadkowie tamtych wydarzeń. Moi rozmówcy mieli wtedy 17 i 11 lat.

Stanisław Sęczkowski

Zofia Burchasińska