Zniszczyłeś koło na dziurze w drodze? Zauważyłeś nieprawidłowe oznakowanie? Podajemy listę telefonów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także dyrekcji dróg wojewódzkich, powiatowych i dyrekcji dróg miejskich szesnastu miast wojewódzkich:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: 22-375-88-88

Dyrekcje dróg wojewódzkich i powiatowych:

Białystok 85-74-84-870 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Bydgoszcz 52-342-07-22 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Gdańsk 58-320-20-28 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Katowice 32-781-92-11, 32-781-92-00 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Kielce 41-347-04-71, 41-347-04-72 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Kraków 12-637-28-79, 12-628-26-63 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Lublin 81-746-03-10, 81-746-03-11 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Łódź 42-616-22-50, 42-616-22-51 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Olsztyn 89-539-98-91 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Opole 77-458-13-24, 77-458-13-52 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Poznań 61-820-52-09, 61-826,54-92 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Rzeszów 17-860-95-55, 17-860-94-56 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Szczecin 94-342-56-93, 94-342-78-31 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Warszawa 22-621-11-48, 22-628-31-73 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Wrocław 71-344-14-80, 71-341-76-59 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty
Zielona Góra 68-327-05-71 Link Zobacz również: strona www Link Zobacz również: powiaty

Dyrekcje dróg miejskich:

Białystok 85-741-25-04
Bydgoszcz 52-582-27-23, 52-582-27-33
Gdańsk 58-349-74-50
Katowice 32-256-99-01, 32-256-99-17
Kielce 41-34-02-800, 41-36-21-569, 41-36-21-570, 41-36-21-629
Kraków 12-411-43-59, 12-417-25-11, 12-417-25-00
Lublin 82-532-70-61
Łódź 42-636-85-35
Olsztyn 89-535-35-00
Opole 77-454-37-67, 77-453-66-02
Poznań 61-647-72-00, 61-647-72-73, 61-647-72-81
Rzeszów 17-853-40-71
Szczecin 91-48-99-500
Warszawa 22-55-08-100
Wrocław 71-355-90-76
Zielona Góra 68-327-10-68