„Uwolnić uczniom święta” to akcja RMF FM, w której zwracamy uwagę na ważny problem polskiej szkoły. Obciążanie uczniów w okresie świąt. Każdy z nas chce odpocząć i przy świątecznym szkole nie myśleć o problemach dnia codziennego i pracy. A przygotowywanie się do sprawdzianów, klasówek, matury to naprawdę ciężka praca.

Oto krótki słownik pojęć związanych z akcją „uwolnić uczniom święta”. Do wkuwania w okresie poświątecznym.

Święta – czas refleksji i skupienia. Nad zadaniem domowym.

Zadanie domowe – praca zlecona przez nauczyciela, który wie, że nie zostanie ona wykonana w terminie.

Nauczyciel – uczeń, który dostawał zadanie domowe na święta, ale już o tym nie pamięta.

Uczeń – adresat zadań domowych, który w czasie świąt zajmuje się refleksją i skupieniem. Nad tym jak nie rozwiązywać zadania domowego.

Zadawanie zadań domowych na święta. Świadoma tortura zadawana przez nauczyciela, który wie, że uczeń nie wykona zadania w terminie, ale przynajmniej będzie o nim myślał.

Długa przerwa – okres kończący długie święta. Czas nerwowego rozwiązywania zadania domowego.

Czas nerwowego rozwiązywania zadania domowego – czas przepisywania rozwiązania zadania domowego od osoby trzeciej. Koleżanki bądź kolegi.

Omówienie zadania domowego – publiczne udawanie, że zadanie zostało rozwiązane.

Uwolnić uczniom święta – przywrócić normalność w stosunkach między udającymi. Uczniem i nauczycielem.

Normalność – czas gdy nauka i nauczanie będzie przyjemne i dobrze opłacane; w którym zadanie domowe będzie rozwiązywane w szkole tak by w domu można było zająć się zadaniem domowym o charakterze nie szkolnym.

Dom – miejsce gdzie rodzice żalą się, że ich dzieci mają tyle zadań domowych.

Żal – coś co nie opuszcza nas gdy myślimy o polskiej szkole.