Kończą się Barbórkowe uroczystości. Zgodnie z tradycją górnicy, głównie na Śląsku, świętowali dziś swój dzień. Tradcyja została zatem zachowana, ale sami górnicy przyznają, że nie są to już takie obchody, jak przed laty.

Marcin Buczek o górniczej tradycji przez pryzmat współczesności